"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-03-20

Internationella kvicksilverexperter besöker Umeå

NYHET Den 27-28 mars anordnas ett internationellt möte i Umeå om ett av de allra farligaste miljögifterna – kvicksilver. Då diskuteras bland annat olika metoder för att bättre kunna bedöma vilka risker som föroreningarna för med sig för människa och miljö.

Eftersom kvicksilver är ett grundämne kan det aldrig brytas ned eller förstöras genom kemiska reaktioner. Mikroorganismer i mark och vatten kan dessutom omvandla den giftiga metallen till en ännu giftigare förening, metylkvicksilver. För att kunna bedöma riskerna med kvicksilverförorenad mark, sediment och slam är det därför viktigt att veta vilka föreningar de innehåller.

Forskare vid analytisk kemi vid Umeå universitet har med framgång utvecklat nya metoder för att bestämma olika former av kvicksilver, t.ex. metylkvicksilver och metalliskt kvicksilver. Några av de utvecklade metoderna har redan etablerats som rutiner och erbjuds av kommersiella laboratorier som exempelvis Analytica i Luleå. Andra metoder är i slutfasen av sin utveckling och på väg mot kommersiell tillämpning.

Genom ett samarbete med EU-projektet EVISA möts användare och olika expertgrupper för att lyfta fram och diskutera hur de nya analysresultaten bäst bör användas. Arrangör är analytisk kemi vid Umeå universitet. Plats: Plaza hotel i Umeå Tid: 27-28 mars
Mer information finns på www.speciation.net/Public/Events/2005/12/06/1775.html

För ytterligare information, kontakta: Thomas Liljedahl, forskningsinformatör, Marksaneringscentrum Norr, miljökemi, Umeå universitet Telefon: 090-786 54 64, 070- 877 05 05
E-post: Thomas.liljedahl@chem.umu.se

Redaktör: Karin Wikman