"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-06-30

Internationella programkontoret arrangerar seminarium om lärarutbildningen i Almedalen

NYHET Internationalisering av lärarutbildningen är temat för ett seminarium som arrangeras av Internationella programkontoret, IPK. Estetiska institutionens samarbete med lärarutbildningen i Windhoek i Namibia lyfts fram som ett gott exempel.

Lärar- och studentutbyten med Windhoek har skett inom ramen för Linneus-Palmeprogrammet sedan år 2002.
– Vistelserna i Namibia har vidgat våra vyer, säger K-G Rhen, universitetsadjunkt vid Instutionen för estetiska ämnen som koordinerar samarbetet. När det kulturella avståndet minskar ökar både samhörigheten och kreativiteten, tillägger han.I seminariet medverkar också Björn Åstrand, rektor för Umeå School of Education, i egenskap av vice ordförande för Lärarutbildningskonventet.
– Jag är här mot bakgrunden av att jag för några år sedan ledde en nationell arbetsgrupp kring internationalisering av lärarutbildningen. Arbetet ledde fram till ett policydokument som listar mål och medel, hinder och problem men framför allt motiv och möjligheter, säger han. 


Läs mer om Internationella Programkontoret i Almedalen

http://www.programkontoret.se/sv/Aktuellt/Nya-nyheter/Tre-Almedalsevenemang-med-Programkontoret/

Redaktör: Lars-Erik Öhlund