"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-10-14

Internationella studentutbyten – lyckat koncept på lärarutbildningen

NYHET Umeå School of Education satsar på samarbete med utländska universitet för att lärarstudenterna ska få möjlighet att praktisera i skolor i andra länder under sin utbildning. Från ett av dessa universitet kommer Debra Edwards, som nu är på besök för att planera för ett fortsatt studentutbyte.

Debra Edwards är lektor och undervisar i engelska och läs- och skrivundervisning på lärarutbildningen vid La Trobe University i Bendigo i Australien. Under några veckor besöker hon Umeå universitet för att diskutera och vidareutveckla en tidigare studentutbytesplan . Tanken är att lärarstudenter som läser vid de båda universiteten ska få nya kunskaper och vidga sina vyer.
- Vi startade upp utbytet redan 2006 då jag var här på en konferens. Det har gett goda resultat och nu är jag här för att bredda och förbättra det ytterligare, berättar Debra.

Etablerat utbyte

Det redan etablerade utbytet mellan de båda universiteten och deras nära kontakt med skolorna i området gör att intresserade lärarstudenter från Australien lätt kan få en placering i Umeås partnerskolor och vice versa. Studenterna skrivs in vid universitetet och går även en kurs som introducerar dem till utbildningssystemet i det land de befinner sig. I skolorna får de sedan delta i undervisning och planering.
- Att få praktisera engelska brukar vara en vinst för de svenska studenter som åker till Australien. Samtidigt får de ett kulturellt utbyte och prova på att bo och leva i ett annat land, säger Debra.

Uppleva och jämföra

Under vistelsen i Umeå träffar Debra de australiensiska studenter som kommit hit för att praktisera. För tillfället finns tolv stycken utplacerade i sex grundskolor i Umeåtrakten. - Den svenska vintern brukar göra stort intryck på våra studenter som kommer hit. Sedan har de fått se vad som skiljer sig i skolorna. I svenska skolor är grupparbete vanligt, medan lärarledda lektioner är vanligare i Australien. De har även fått erfara att lärare i Sverige är mer fria i sin yrkesroll än lärarna i Australien, som har striktare regler att följa.

Lite som hemma

Debra håller även seminarier för lärare och forskare vid lärarutbildningen i Umeå, där hon delar med sig av sina erfarenheter av hur undervisningen vid hennes universitet fungerar. Hon tycker att hon blivit väl mottagen som gäst vid Umeå universitetet och att det är intressant att se att kulturen påminner om den vid La Trobe University.- När jag går runt här brukar jag titta mig omkring och känna av stämningen. Precis som hemma känns kontakten mellan lärare och studenter avslappnad. Studenterna ramlar spontant in i lärarkorridorerna när de vill fråga om något, säger Debra och ler.

Redaktör: Eva Stoianov