"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-08-15

Internationella toppforskare konfererar vid universitetet

NYHET Vetenskapens sätt att förstå hur ett samhälle fungerar formulerades av vita män med utblick från Europas storstäder. En internationell konferens vid Umeå universitet samlar nu världens främsta forskare inom fältet för att tvärtom uppmärksamma periferiernas betydelse inom samhällsvetenskapernas historia.

På vilka sätt har kön, etnicitet och klass strukturerat samhällsvetenskapernas kunskap om samhälle – och vår förståelse av den? Hur är det lokala relaterat till det globala? Vad har erfarenheter från icke-västerländska marginaler att säga? Konferensen ”Perspektiv från periferin”, som pågår vid Umeå universitet mellan 21 och 24 augusti, presenterar det senaste från den pågående forskningen om sociologins och samhällsvetenskapernas historia.

- Alla världens främsta forskare inom forskningsområdet kommer att finnas på plats under konferensen som för första gången arrangeras i Sverige, berättar idéhistoriker Per Wisselgren som är en av organisatörerna. Temat "Perspektiv från periferin" ligger precis rätt i tiden och därför är det också en konferens som kan visa sig få stor betydelse för den framtida forskningen.

Forskare från alla världsdelar och olika discipliner deltar i konferensen. Ett av de riktigt stora namnen bland huvudtalarna är Raewyn Connell (tidigare R. W. Connell), från Australien, en av maskulinitetsforskningens förgrundsgestalter och just nu en av världens kanske mest efterfrågade talare inom samhällsvetenskap och humaniora. Hon har länge intresserat sig för samhällsvetenskapernas historia och i en ny uppmärksammad bok kritiserar hon de västerländska samhällsteoretikernas universella anspråk på att förstå ett samhälle och oss själva.

Bland huvudtalarna finns också ett av sociologins stora namn, Saïd A. Arjomand, tidigare redaktör för tidskriften International Sociology, den etablerade genushistorikern Eileen Yeo samt den holländske sociologihistorikern Johan Heilbron.

Läs mer på konferensens webbplats.

Arrangörer för konferensen ”Perspektiv från periferin” är den internationella sociologihistoriska forskningskommittén, RCHS, institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå universitet, sociologiska institutionen vid Uppsala universitet och Swedish Collegium for Advanced Study i Uppsala.

För ytterligare information eller intervju, kontakta gärna forskarassistent Per Wisselgren vid institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet.
Tel 090-786 71 46 eller e-post per.wisselgren@histstud.umu.se

Redaktör: Helena Vejbrink