"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-10-16

Internationellt forskarmöte i Umeå om fetma

NYHET Fetma och dess komplikationer står i fokus för det Berzeliussymposium som Svenska läkaresällskapet, Umeå universitet och Västerbottens läns landsting arrangerar i Umeå den 23-24 oktober. Världsledande forskare kommer för att redovisa och diskutera de senaste rönen på nästan alla aspekter av detta växande problem.

Fetma har en epidemisk spridning i stora delar av världen och är en viktig, förebyggbar orsak till sjukdom och förtida död. För att angripa epidemin krävs en djup förståelse för mekanismerna bakom fetma och dess komplikationer, särskilt länken till typ 2-diabetes (åldersdiabetes). Vid symposiet diskuteras färska vetenskapliga rön om den genetiska bakgrunden till fetma och diabetes, liksom formandet och inriktningen av hormonstyrningen tidigt i livet. I detalj diskuteras också fetmans roll i energiomsättningen, speciellt vid låg fysisk aktivitet.

Fettvävnaden lagrar energi och är grundläggande för människans överlevnad. Vid fetma, som är ett tillstånd med överskott på lagrad energi, ansamlas fria fettsyror i blodet och kan ha skadlig verkan i flera organ, bland dem levern och de insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln. Den här processen, som är grundläggande för utvecklingen av flera inslag i det s.k. metabola syndromet, inklusive insulinresistens och störd sockeromsättning, står i fokus för seminariet. Det blir allt tydligare att effektiv prevention och behandling måste inledas i tidig ålder. Därför krävs bättre kunskap om hur fetmaprevention kan genomföras hos barn. Dessutom krävs en djup förståelse av kostens sammansättning kan användas vid fetmabehandling.

Resultat från preventionsprogram bland vuxna är uppmuntrande och kommer att redovisas under symposiedagarna. Målet med seminariet i Umeå är att ge en översikt av dagens kunskapsläge när det gäller nyckelinslag i orsakerna till, preventionen mot och behandlingen av fetma. Världsledande experter inom de olika delområdena medverkar och seminariet riktar sig i första hand till vårdyrkesgrupper som arbetar med överviktiga personer liksom kliniskt inriktade och grundforskare på detta område. Intresserade medier är välkomna att lyssna till föreläsningarna, som hålls på engelska.

Programmet finns på www.umu.se/medfak/aktuellt/sem_konf/berzelius_symp_okt08.pdf

Kontaktperson:

Professor Tommy Olsson, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, enheten för medicin, Umeå universitet (ordförande i organisationskommittén)Tel. 090-785 18 45, under mötet mobil 070-582 5964 
E-post tommy.olsson@medicin.umu.se

Symposiet äger rum i Folkets Hus, Umeå. Omedelbart före öppnandet, kl 11.00 torsdag den 23 oktober i möteslokalen Grim, finns det möjlighet för journalister att träffa Tommy Olsson och några av de medverkande forskarna för intervjuer.

Redaktör: Hans Fällman