"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-03-24

Internationellt perspektiv på idrottskurs

NYHET Studenter och lärare på kursen Idrott och hälsa III har nyligen besökt motsvarande utbildning i Vasa, Finland, för att reflektera över skillnader och likheter inom skolämnet Idrott och hälsa.

I kursens andra moment belyses ämnet idrott och hälsa ur ett internationellt perspektiv. Studenterna får studera skillnader och likheter mellan olika länders styrdokument och didaktiska resonemang om lärande i ämnet, dess innehåll och förutsättningar för lärare och elever.

I samband med årets kurs och besöket i Finland fick studenterna bland annat jämföra lärarutbildningens upplägg, läroplaner i grundskola respektive gymnasieskola samt läraryrkets arbetsmarknad och status i de olika länderna. Studenterna fick även träffa gästprofessor David Guiterrez som både föreläste och höll i ett praktiskt pass med Teaching Games for Understanding (TGfU) som är ett av inslagen i models-based teaching.

Studiebesöket till Finland är ett mycket uppskattat inslag på kursen och har möjliggjorts tack vare bidrag från Lärarhögskolan.