"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-08-18

Internationellt symposium om restaurering av vattendrag

NYHET Hur ska vi klara av att bevara vattendragens biologiska mångfald? I veckan pågår ett symposium i Storforsen där forskare från hela världen möts för att diskutera hur restaureringen av vattendrag kan bli bättre och effektivare.

Symposiet pågår mellan den 15–21 augusti med cirka 80 deltagare, varav de flesta är forskare. Bakom arrangemanget står landskapsekologigruppen vid Umeå universitet. Symposiet handlar om forskning som rör restaurering av vattendrag. Deltagarna kommer att diskutera på vilket sätt vattendragen är påverkade, och vad man kan göra för att förbättra världens vattendragsmiljöer.

Vattendrag är kanske den miljötyp som är mest påverkad av mänskliga aktiviteter, samtidigt som de hyser stor biologisk mångfald. De är dessutom livsviktiga för människan genom att erbjuda bl.a. rent vatten, kraft, transporter, mat och rekreation. Hur ska människan kunna nyttja vattendragen på ett långsiktigt ekologiskt hållbart sätt?

Mer information om symposiet finns på
www.riverine-landscapes.ch/index.htm

Programmet finns som pdf-fil på
www.teknat.umu.se/aktuellt/program_storforsen.pdf

För ytterligare information, kontakta:

Roland Jansson, FD, forskarassistentTelefon: 070-368 66 05
E-post: Roland.Jansson@eg.umu.se

Christer Nilsson, professor i landskapsekologiTelefon: 070-664 47 62
E-post: christer.nilsson@eg.umu.se

Redaktör: Karin Wikman