"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-11-17

Internationellt uppmärksammad plasmafysikforskning

NYHET Det är ovanligt att en svensk forskare tillägnas en internationell konferens, och synnerligen ovanligt att någon under sin livstid hedras med två internationella konferenser. Lennart Stenflo, professor i fysik vid Umeå universitet, är en av få som blivit förärad två konferenser.

För fem år sedan uppmärksammades plasmafysikforskningen i Umeå med en fysikkonferens i Portugal ("Nonlinear Plasma Science; in honour of prof. Lennart Stenflo"); se Physica Scripta T82 (1999).

I juli i år tillägnades Lennart Stenflo ytterligare en internationell fysikkonferens, den här gången i Italien ("Nonlinear Physics in Action; in honour of prof. Lennart Stenflo on the occasion of his 65th birthday") vars innehåll fyller volym T113 (2004) av den vetenskapliga tidskriften Physica Scripta.

Lennart Stenflo är professor vid Umeå universitet och bland annat ledamot av Nobelkommittén för fysik. Under 2001 publicerade hans forskargrupp en mycket uppmärksammad artikel om vakuums egenskaper. De visade hur man kan studera kollisioner mellan ljuspartiklar, fotoner, i vakuum. Normalt har sådana processer betraktats som science fiction.

Umeåforskarna visade dock hur elektromagnetiska vågor, en ström av fotoner, effektivt kan växelverka med vakuum och ge upphov till mätbara signaler med nya frekvenser. Arbeten inom olika områden av plasmafysiken har i högsta grad placerat Umeå universitets fysikforskning på världskartan, vilket inte minst de två ovanstående konferenserna är bevis på.

Den 26 november kommer plasmafysikgruppens historia att belysas under en informationsdag, som inleds av gästprofessor P. K.Shukla kl. 10.15 i fysikinstitutionens konferensrum.

Kontaktperson för informationsdagen:

Gert BrodinTel: 090-786 65 08
E-post: Gert.Brodin@physics.umu.se

Redaktör: Karin Wikman