"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-11-10

Internationellt utbyte firar 30 år

NYHET Utbytesprogrammet Erasmus firar 30 år i år. Vid Umeå universitet uppmärksammades det med mingel och smörgåstårta den 9 november. Både medarbetare och studenter hade möjligheten att medverka vid firandet som anordnades i Vardagsrummet, Humanisthuset.

Erasmus började som ett program för studentutbyte redan 1987, men Sverige anslöt sig under läsåret 1992/1993. Nu 30 år senare har ett namnskifte dessutom ägt rum och det nya namnet för programmet är Erasmus+. Uppmärksammandet av 30 års jubileet är ett sätt för universitetet att lyfta betydelsen som programmet har för internationalisering och visa medarbetare samt studenter vilka möjligheter det finns för den nyfikne att åka på exempelvis utlandsstudier eller lärar- och personalutbyte.

Erasmusprogrammet är ytterst betydelsefullt för att förstå andra kulturer, överbrygga språkbarriärer och utveckla färdigheter som är efterfrågade på den globala arbetsmarknaden. För några år sedan visade till exempel en undersökning av EU-kommissionen att de som studerar eller praktiserar utomlands ökar sina möjligheter att få jobb efter examen, säger Ingrid Svensson, enhetschef för International Office.

Vid firandet närvarade vicerektor Dieter Müller som berättade om sin tid som utbytesstudent vid Umeå universitet. Medverkade gjorde även studentambassadörer som själva varit på utbyte och kunde svara på frågor för studenter som ville veta mer om utbytesstudier. Utöver firandet i Humanisthuset ordnade utbytesstudenter fikaträffar med alumner i norska Tromsö och baskiska San Sebastián.

Enligt Universitetskanslersämbetet, UKÄ, tillbringade cirka 14 procent av de svenska studenter som tog examen 2012/13 en del av studietiden utomlands. Av dessa utgör Erasmusstuenterna en viktig del. Målet i EU är att 20 procent av de studenter som examineras i medlemsländerna år 2020 ska ha tillbringat en del av utbildningen utomlands.

Ingrid Svensson, enhetschef för International Office
Ingrid Svensson, enhetschef för International Office.

För att universitetet ska kunna öka antalet utresande måste vi jobba på alla nivåer med vägledning och stöd men också strukturellt så att utbildningar möjliggör studier utomlands, säger Ingrid Svensson.

För mer information, kontakta gärna:Ingrid Svensson, enhetschef för International OfficeTel: 090-786 56 35
E-post: ingrid.svensson@umu.se
 

Text: Markus Välimaa
Foto: Ulrika Bergfors