"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-11-22

Internet ska bli mer sökbart

NYHET I framtiden ska innehållet i filmer, bilder och ljud gå att söka i precis som man gör med texter på internet. Det är målet för det nya europeiska forskningsprojektet Media in Context i vilket forskare från datavetenskap vid Umeå universitet ingår.

Text: Ingrid Söderbergh

Behovet av nya funktioner i sökmotorer för internet ökar i takt med att strömmande media, filmer och olika former av multimedia blir vanligare på webben.

Media in Context, MICO, är ett nystartat europeiskt forskningsprojekt med syfte att utveckla de nya sökverktyg som ska göra det möjligt att analysera innehållet inte bara i text på internet utan i alla former av media. Projektet kommer att ta fram metoder för att söka såväl direkt i olika former av media som i hela det sammanhang som ett medieinnehåll förekommer i, med länkat material i form av video, bilder, ljud, länkstrukturer och metadata.

Universitetslektor Johanna Björklund koordinerar Umeå universitets del i studien. 

– Det är ett spännande projekt, och det ska bli roligt att arbeta tillsammans med forskare från bland annat Salzburg Research, Fraunhofer, och Oxford University. Den samlade kompetensen inom projektet är fantastisk; det är lite av en ära att få vara med, säger Johanna Björklund.

Bildtext: Den internationella forskningsgruppen för MICO-projektet samlad. Till höger i andra raden står Henrik Björklund och Lennart Edblom från institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet.

Resultaten kommer att publiceras i form av öppen källkod för att också mindre företag ska kunna använda sig av analysverktyget.

Umeås del i projektet uppgår till omkring 5,3 miljoner kronor. Total projektbudget för hela MICO omfattar omkring 38 miljoner kronor, eller 4,3 miljoner euro.

Text: Mikael Hansson

Om forskningsprojektet:

Forskningsprojektet MICO (Media in Context) är finansierat av FP7, sjunde ramprogrammet inom EU, och kommer att pågå i 36 månader med start i november 2013.
Förutom Umeå universitet ingår universitet, forskningsinstitut och företag från Tyskland, Österrike, England och Italien i samarbetet. Projektet koordineras av forskningsinstitutet Salzburg Research i Österrike.

http://www.mico-project.eu/

För mer information eller intervju vänligen kontakta:

Johanna Björklund, institutionen för datavetenskap
Telefon: 090-786 79 27
E-post: johanna@cs.umu.se