"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-03-19

Internetberoende och sex på nätet – nytt fokus i forskarfrågelåda

NYHET Frågelådan ”Fråga forskarna: Unga online” firar ett år och tar samtidigt in två nya forskare som ska besvara frågor om ungas internetberoende och sexualitet på nätet. Målet med frågelådan är att ge en mer informerad och nyanserad debatt om unga och nätet.

Under ett års tid har forskarna Elza Dunkels från Umeå universitet och Marcin de Kaminski från Lunds universitet svarat på frågor om unga och nätet via den digitala frågelådan "Fråga forskarna: Unga online". Under året som gått har sammanlagt 95 frågor besvarats.

– Att oroade vuxna och unga på egen hand söker stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet är något mycket positivt, säger Elza Dunkels. Kunskapssökande är extra viktigt när det gäller frågor som annars besvaras av alarmistiska åsikter utan belägg.

– Vi vill också hitta ett nyanserat sätt att föra samtalet kring vad unga gör på nätet, säger Marcin de Kaminski. Skillnaden mellan nätet och vardagen bortom nätet är inte större än att vi tillsammans kan begripa hur det ska hanteras.  

Lagom till årsdagen utökas den besvarande gruppen forskare med särskilt fokus mot internetberoende och sexualitetsfrågor i form av Daniel Kardefelt-Winther från London School of Economics och Jack Lukkerz från Malmö högskola.

– Att ungdomar spenderar mer och mer tid på nätet oroar en del vuxna, säger Daniel Kardefelt-Winther. Det är givetvis viktigt att uppmärksamma hur det påverkar våra liv, men ungdomar behöver stöd när de utforskar nätet - inte motstånd.

– För unga är nätet en väsentlig källa till kunskap och arena för utbyte vad gäller tankar runt sexualitet, säger Jack Lukkerz. Vuxna behöver möta ungas frågor om sex på nätet på ett öppet och bekräftande sätt.

"Fråga Forskarna: Unga online" nås på webbtjänsten Ask.fm under adressen www.ask.fm/ungaonline och är öppen för alla som har frågor och funderingar kring unga, nätet och därtill relaterade diskussioner. Att använda frågelådan är gratis för alla.

Elza Dunkels är docent vid institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet. Hennes forskning handlar bland annat om ungas personliga säkerhet på nätet. Hon har skrivit boken Vad gör unga på nätet? som ifrågasätter många av de invanda föreställningarna om unga och nätet. (e-post: elza.dunkels@umu.se, telefon 070-2735323)
Porträttbild av Elza Dunkels

Marcin de Kaminski är doktorand vid rättssociologiska enheten, Lunds universitet. Hans forskning fokuserar på sociala normer i unga nätkulturer. Han är verksam i forskargruppen Cybernormer och har där ett särskilt fokus på normkonflikter mellan nätet och vardagen bortom nätet. (e-post: marcin.de_kaminski@soclaw.lu.se / telefon: 0768-045151)

Daniel Kardefelt-Winther är doktorand vid London School of Economics. Hans forskning fokuserar på vad som brukar kallas för internetberoende eller överdrivet användande, alltså varför en del människor spenderar så mycket tid på internet trots att det ibland får negativa konsekvenser i vardagen.(e-post: d.a.kardefelt-winther@lse.ac.uk)

Jack Lukkerz är socionom och auktoriserad specialist i sexologisk rådgivning, doktorand vid Malmö Högskola. I sitt arbete problematiserar han bl.a. moralism kring, samt dominerande definitioner av och uppfattningar om skildringar av sexualitet i bild. (e-post: jack.lukkerz@mah.se / telefon: 0768-541137)

 

Redaktör: Karin Wikman