"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-11-28

Intervju med Lena Lundgren

NYHET Under novembermånad har vi institutionen haft besök av professor Lena Lundgren som vanligtvis arbetar vid Boston University. Lena arbetar för närvarande i projekt som förkortas ANDTS, till det projektet beviljades hela 6miljoner. I nedanstående intervju kan ni läsa om detta och skillnader mellan Usa och Sverige samt Lenas relation till Umeå.

Kan du kortfattat beskriva det ANDTS-projektet ni för närvarande arbetar med?

Det är ett femårigt projekt som fick 6 miljoner av FORTE. Vi var den enda institutionen för socialt arbete i landet som fick pengar i en särskild utlysning av medel till missbruksforskning, vilket känns roligt. Syftet med projektet är att studera missbruksvården i Sverige. Detta genom att använda kvantitativa data om individers missbruk och socialtjänstens insatser i olika kommuner.  Huvudfrågan är vilka effekter det blir av missbruksbehandling i svensk socialtjänst. Denna longitudinella studie kommer att följa upp hur personer som haft kontakt med socialtjänsten för missbruk efter två år faktiskt mår.

När man tänker på missbruk så tänker man ofta på en typ av insats, men i verkligheten så behöver människor med missbruksproblem ofta många olika slags insatser, allt från någonstans att bo, arbete, psykosocialt stöd etc., och det är det projektet kommer att kartlägga. Forskning på just detta är det ingen som gjort tidigare varken i Sverige eller i USA.

Det team som forskar i projektet arbetar tvärvetenskapligt och medarbetarna kommer från psykologi, psykiatri, socialt arbete, statistik, Umeå kommun och Socialstyrelsen. När det handlar om ett så komplext fenomen är det viktigt att alla arbetar tillsammans och bidrar med sin specifika kunskap.

Forskningen ska självfallet vara i framkant, både teoretiskt och metodologiskt, men det är mycket viktigt att resultaten kommer till användning i praktiken. Det övergripande syftet med projektet är trots allt att förbättra missbruksvården i Sverige. Genom att använda stora registerdatabaser för att studera missbruksvården i hela landet och inte bara små grupper av människor, går det att generalisera mer och faktiskt beskriva hur det ser ut. Sverige har generellt sett väldigt bra missbruksvård och den kan fungera som förebild för andra länder, men det måste finnas data som visar det, och genom den här studien hoppas vi uppnå det.

Klientgrupperna med de mest komplexa problemen ska naturligtvis få den bästa missbruksvården, men är det så i verkligheten? Om det inte är så, är det heller inte kostnadseffektivt och resurserna kan användas på bättre sätt. Projektet kommer att undersöka om det finns ett samband mellan vad utsatta människorna behöver och vad de i realiteten får.

Vad är största skillnaden att arbeta med forskning i Sverige och USA?

Det är lätt att tro att det är mer tävlingsinriktat klimat i USA, men i själva verket är det mycket mer tävlingsinriktat i Sverige. Det kan ha att göra med att det finns mindre forskningsbidrag att söka och därmed blir det stor konkurrens och därmed väldigt tävlingsinriktat. I USA är det lättare att få möjlighet att arbeta med stora projekt och därmed skapa ett forskningsteam som kan arbeta tillsammans under en längre tid.

En av de erfarenheter som jag kan bidra med, min bakgrund från USA, är att arbeta mer interdisciplinärt i en forskargrupp och därmed använda sig av varandras kunskap. Ta tillvara på allas kunskap inom ett team, från doktorand till professor och tänk mindre hierarkiskt. 

Du är före detta student hos oss här på socialt arbete, sen du slutade hur har institutionen, universitetet och Umeå förändrats?

Socialt arbete var inte en forskningsinstitution på samma sätt som den är idag, Umeå universitet var också mycket annorlunda. Universitet har växt otroligt mycket sen den tid jag var student, det är inte mycket som är sig likt med alla nya byggnader. Sett till Umeå stads utveckling så har det hänt otroligt mycket inom kulturen, men det är fortfarande samma vänliga känsla i staden. Eftersom Umeå är en av de bästa städerna jag vet så har jag inte en helt objektiv syn på vad som hänt. Jag har varma känslor för Umeå och skulle inte kunna tänka mig att bo någon annanstans i Sverige än här.

Redaktör: Andre Tetting