"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-09-28

Invigning av centrala parkrummet på Campus Umeå

NYHET Akademiska Hus och Umeå universitet firar öppnandet av det nya parkområdet kring universitetsdammen torsdag den 30 september klockan 11.00.

Efter två års arbete står nu Centrala Parkrummet färdigt. Den nya gröna oasen ligger mitt på Campus Umeå och är utformad för att vara den naturliga mötesplatsen för studenter, anställda och andra som vistas på universitetsområdet.

Akademiska Hus och Umeå universitet har tillsammans investerat 20 miljoner kronor i den nya utemiljön. Efter ett förslag från landskapsarkitekt Thorbjörn Andersson från Sweco har parken bland annat utrustats med en uteplats intill Lindellhallen och skulpturen Norrsken. Broar och bryggor har byggts och sittplatser finns utplacerade runt dammen. Stor vikt har också lagts vid parkens växtlighet och belysning.

– Centrala Parkrummet är resultatet av ett tätt samarbete mellan Akademiska Hus och Umeå universitet. En kreativ process tillsammans med arkitekten har lett till en kraftig ansiktslyftning av parkrummet. Helt enkelt ett lyft för hela universitetet och precis enligt våra intentioner i förarbetena, säger Matias Lindberg, regiondirektör för Akademiska Hus Norr.

– Vi har fått ett campusområde som är ett av de finaste i Sverige och som även internationellt håller mycket hög klass. Det är viktigt att universitetet har inspirerande och vackra mötesplatser som stimulerar och bidrar till möten mellan studenter och anställda från olika miljöer. Jag är övertygad om att det ökar kreativiteten och föder nya idéer som främjar universitetets tre huvudområden: utbildning, forskning och samverkan som leder till att vi är en viktig nod i samhällsutvecklingen, säger Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet.

Program invigningen:
11.00-11.15 Musikunderhållning av Rulle Lindbergs Kvartett
11.15-11.40 Invigningsceremoni vid Campusdammen Tal av Lena Gustafsson, rektor Umeå universitet, Matias Lindberg, regiondirektör Akademiska Hus Norr samt Thorbjörn Andersson, arkitekt Sweco
11.40-12.00 Musikunderhållning Rulle Lindbergs Kvartett

Läs artikel om centrala parkrummet

För mer information: Malin Ferm, pressansvarig Akademiska Hus Tel: 0706-16 24 18
E-post: malin.ferm@akademiskahus.se

Redaktör: Carina Dahlberg