"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-11-30

Invigning av Centrum för miljö och naturresursekonomi

NYHET Den 1 december invigs Centre for Environmental and Resource Economics, CERE vid Umeå universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Centrumet blir ett av de starkaste inom området i Europa.

Syftet med centrumet är att samordna miljö- och naturresursekonomisk forskning på Campus Umeå. Det innebär i praktiken att forskare från SLU och Umeå universitet med anknytning till miljö- och naturresursekonomi slår sig samman till en enhet.

– Det här är ytterligare ett mycket gott exempel på våra lärosätens goda samarbete, säger Umeå universitets rektor Göran Sandberg.

– Campus Umeå får en stark och sammanhållen forskningsmiljö inom området, en av de största och starkaste i Europa. Vi kommer till viss del kopiera det recept som gjort Umeå Plant Science Centre framgångsrikt, vilket bland annat innebär en signifikant satsning på intellektuellt flöde, säger den nyutnämnde forskningsledaren Bengt Kriström, professor vid SLU.

Kriström påpekar att det väl inarbetade samarbete med naturvetare kommer att fortsätta.

– Det gäller också samarbetet med beslutsfattare på olika nivåer i samhället. Vår förhoppning är att det också ska stärkas i och med det nya centrumet, tillägger Runar Brännlund, professor i nationalekonomi vid Umeå universitet.
Invigningen uppmärksammas med ett seminarium som behandlar skogens roll i klimatfrågan och klimatförhandlingarna i Köpenhamn. Både Umeå universitet och SLU:s rektorer talar under seminariet där även representanter från näringsliv och stadsrådsberedningen deltar.

Seminariet inleds klockan 9.30 i P-O Bäckströms sal, Sveriges Lantbruksuniversitet, Umeå

Hela programmetMedia och allmänhet hälsas varmt välkomna!

Kontaktpersoner:Bengt Kriström, professor i naturesursekonomi vid institutionen för skogsekonomi, SLU
E-post: Bengt.kristrom@sekon.slu.se
Mobil: 070-537 82 27

Professor Runar Brännlund, institutionen för nationalekonomi, Umeå universitet
E-post: Runar.brannlund@econ.umu.se
Tel: 090-786 62 70

Hemsida www.cere.se

Redaktör: Carina Dahlberg