"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-08-23

Invigning av den nya Manusutbildningen för film och TV

NYHET Nu börjar de första sjutton studenterna den nya manusutbildningen för film och TV vid Umeå universitet, en utbildning vars motsvarighet i omfattning bara finns vid Dramatiska institutet.

Invigningen äger rum onsdag den 1 september. Närvarande är, förutom givetvis de nya studenterna och kursledningen, olika samarbetspartners och andra särskilt inbjudna. Redaktionen hälsas välkommen.

Den treåriga manusutbildningen för film och TV är i huvudsak inriktad på fiktion inom film och TV, men också dramadokumentär/dokumentärfilm ingår liksom interaktiva medier, t ex dataspel. De sjutton antagna studenterna har valts ut bland de sökande genom arbetsprover, intervjuer och gruppövningar.

Utbildningen bygger på ett nätverk av lokala och regionala samarbetspartners, t ex Midgårdsskolan, Film i Västerbotten, av nationella filmbolag och TV-kanaler, t ex SVT, samt nordiska samarbetspartners som MediaCity vid Åbo Akademi i Vasa.

Under utbildningens gång kommer nationella och internationella gästföreläsare att anlitas. Samarbetet mellan utbildningen och andra fakulteter och institutioner inom Umeå universitet kommer att ge studenterna en både akademisk och praktisk grund för sin framtida yrkesverksamhet.

PROGRAM

Dekanus Lars-Erik Edlund förklarar utbildningen invigd.

Rektor Inge-Bert Täljedal invigningstalar.

Utbildningens konstnärlige ledare Claes-Göran Lillieborg håller därefter en introduktionsföreläsning ”Behövs verkligen manuskriptet?” Föreläsningen streamas och kan följas via Unizons hemsida: www.kvarken.org/unizon

För mer information eller intervju, kontakta gärna Claes-Göran Lillieborg, manusförfattare och utbildningens konstnärlige ledare eller Dan-Ove Willman, kursföreståndare.

Hjärtligt välkomna önskar

Asbjørg WestumPrefekt vid institutionen för litteraturvetenskap och nordiska språk
Tel 090-786 50 71

Claes-Göran LillieborgKonstnärlig ledare
Tel: 070-823 88 14, 08-27 31 06

Dan-Ove Willman KursföreståndareTel 090-786 96 73
E-post: Dan-Ove.Willman@littvet.umu.se

Redaktör: Helena Vejbrink