"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-08-25

Invigning av den nya psykologmottagningen

NYHET Fredag den 29 augusti klockan 15.00 invigs de nya lokalerna. Prorektor Åsa Bergenheim håller invigningstal.

Psykologmottagningen flyttar från Universumhuset till paviljongen vid humanisthuset som tidigare inrymde Centrum för utvärderingsforskning och språkinstitutioner.
– Vi är väldigt glada över de nya lokalerna som helt är anpassade till vår verksamhet, som idag är helt datoriserad, säger Britt Wiberg, verksamhetschef.

Psykologmottagningen är en universitetsmottagning, som drivs av institutionen för psykologi vid Umeå universitet.
– Vi bedriver utbildning, kliniskt arbete och klinisk forskning, förklarar Britt Wiberg.

Psykologmottagningen är knuten till det 5-åriga psykologprogrammet. Psykologkandidaterna/utbildningsterapeuterna erbjuder psykoterapi till alla över 18 år. Psykoterapin sker individuellt och i form av regelbundna samtal en gång per vecka. De flesta terapierna startar vid varje terminsstart. Psykologkandidaterna/utbildningsterapeuterna får handledning varje vecka av legitimerade psykoterapeuter och erfarna handledare, som är knutna till psykologmottagningen och som ansvarar för att psykoterapierna bedrivs professionellt. Mottagningen erbjuder två psykoterapeutiska inriktningar; dels kognitiv beteendeinriktad terapi (KBT), del psykodynamisk psykoterapi (PDT).
– Inget problem är för litet att söka psykoterapi för hos oss. Däremot kan problemen vara av sådan grad eller karaktär att det inte är möjligt för våra psykologkandidater att hantera dem utifrån deras förutsättningar och utbildningsbehov, förklarar Britt Wiberg.

Socialstyrelsen är tillsynsmyndighet för psykologmottagningen. Hälso- och sjukvårdens lagstiftning tillämpas vilket bland annat innebär att och journaler förs, att tystnadsplikt gäller.

Kontaktperson:

Britt Wiberg, verksamhetschef, psykologmottagningen
Tel: 786 66 30

Redaktör: Carina Dahlberg