"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-05-04

Invigning av nytt forskningscentrum för molekylärmedicinsk forskning i Umeå

NYHET Den 12 maj invigs Umeås nya forskningscentrum Wallenberg centrum för molekylär medicin (WCMM) av Umeå universitets rektor Hans Adolfsson, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses verkställande ledamot Göran Sandberg och landstingsdirektör Anders Sylvan, Västerbottens läns landsting. Vid invigningen presenteras centrumets tre första rekryterade forskningsgruppledare.

Tre forskare knutna till WCMM har hittills inlett sina anställningar vid Umeå universitet. Alla tre har rekryterats från starka forskningsmiljöer i USA. Från vänster: Francesca Aguilo, Daniel Öhlund och Lars-Anders Carlson. Foto: Mattias Pettersson.
Tommy Olsson
Foto: Mikael Lundgren

 

– Centrumbildningen WCMM är en långsiktig satsning på karriärtjänster för excellenta unga forskare. Målet är att åstadkomma ett starkt samarbete mellan grundforskning och klinisk forskning. Genom centrumets translationella fokus och tillgången till forskningsinfrastruktur på internationell toppnivå skapar WCMM förutsättningar för ett effektivt utbyte av kunskap och erfarenheter mellan ledande forskare och en snabb överföring av landvinningar från grundforskning till klinik och vice versa, säger Tommy Olsson, som är Director för WCMM i Umeå.

Det övergripande syftet med WCMM är att stärka svensk molekylärmedicinsk forskning med en tydlig translationell profil och centrumets fokusområden är cancer, metabola sjukdomar, neurovetenskap och infektionsbiologi.

Vid invigningen deltar representanter från WCMM och samtliga av centrumets finansiärer (Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Umeå universitet och Västerbottens läns landsting) förutom Cancerforskningsfonden i Norrland och Kempestiftelserna. Parallellt med WCMM i Umeå etableras centrumbildningar vid Linköpings, Göteborgs och Lunds universitet. Till invigningen kommer företrädare från övriga noder.

Tid och plats:

Fredagen den 12 maj kl. 9.00 – 11.30
Föreläsningssal Betula, bredvid medicinska biblioteket, byggnad 6M, Norrlands universitetssjukhus.

Kl. 9.45-10.30: Ceremoniell invigning av WCMM med flätning av Hans Adolfsson, Anders Sylvan och Göran Sandberg, följt av mingel och förfriskningar i Common Ground (utanför Betula).

Kl. 10.30-11.30: Föreläsningar av Wallenberg Molecular Fellows Francesca Aguilo, Lars-Anders Carlson och Daniel Öhlund.

Ett fullständigt invigningsprogram finns på wcmm.umu.se

Tre Wallenberg Molecular Medicine Fellows med fokus på cancer och infektionsbiologi

Hittills har tre forskare knutna till WCMM inlett sina anställningar vid Umeå universitet. Alla tre har rekryterats till Umeå från starka forskningsmiljöer i USA.

Francesca Aguilo

Francesca Aguilo, tidigare på Mount Sinai i New York, var först på plats och installerades vid Institutionen för medicinsk biovetenskap i oktober 2016. Aguilo, ursprungligen från Mallorca, forskar på hur utveckling av bröstcancer styrs av så kallade epigenetiska förändringar i vävnaden. Målet är ytterst att ta fram nya behandlingsformer vid bröstcancer.

Lars-Anders Carlson

Lars-Anders Carlson, tidigare på UC Berkeley i Kalifornien, rekryterades till Institutionen för medicinsk kemi och biofysik december 2016. Carlson undersöker hur virus såsom det myggburna Chikungunyaviruset och Poliovirus inom ett fåtal timmar helt kan ta över en infekterad cell och förvandla den till en viruskopieringsfabrik. Genom avancerad mikroskopi kan han ta tredimensionella bilder på dessa ”virusfabriker” för att öka förståelsen för hur svåra virusinfektioner kan stoppas.

Daniel Öhlund

Daniel Öhlund, tidigare på Cold Spring Harbor Laboratory i New York, började i januari 2017 vid Institutionen för Strålningsvetenskaper. Öhlund forskar på interaktioner mellan tumörceller och omgivande vävnad vid pankreascancer, med hjälp av en unik tredimensionell organoidplattform. Hans forskning syftar till att upptäcka cancer i bukspottkörteln tidigt och att förbättra behandlingen av denna svårbehandlade cancerform. Han delar sin tjänst mellan forskning och undervisning vid Umeå universitet och specialistutbildning inom onkologi vid Västerbottens läns landsting.

Om WCMM:

WCMM i Umeå sjösattes 2015 och löper under en tio-års period fram till och med 2024. För att främja translationell forskning rekryteras prekliniska och kliniska gruppledare på karriärtjänster, vid medicinska fakultetens institutioner. Gruppledarna blir del av ett nationellt nätverk inom Wallenbergcentra i Umeå, Linköping, Göteborg och Lund. Nära samverkan mellan WCMM och SciLifeLab, ett nationellt center för molekylära biovetenskaper, främjas genom ett ökat informationsutbyte och återkommande nätverksträffar. Bakom WCMM står finansiärerna Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Umeå universitet och Västerbottens läns landsting. WCMM stöds dessutom av Kempestiftelserna och Cancerforskningsfonden i Norrland.

Läs mer på www.wcmm.umu.se

Redaktör: Daniel Harju