"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-01-22

Invigning av Regionalt utvecklingscentrum, RUC, 28 januari – utveckling mellan lärarutbildning ...

NYHET Regionalt utvecklingscentrum, RUC, är en mötesplats för samverkan, lärande och utveckling mellan förskolans och skolans lärare och Umeå universitets lärare och forskare.

Lärarutbildningen vid Umeå universitet har i samverkan med samtliga femton kommuner i Västerbottens län, Örnsköldsviks kommun och Kommunförbundet Västerbotten bildat RUC.
– Alla vill att den svenska skolan och lärarutbildningen ska bli ännu bättre. Om alla aktörer samarbetar, uppnår vi bästa möjliga resultat. Om all kunskap och kompetens tas tillvara, når vi längst. Av den anledningen har RUC skapats. Tanken på regionala utvecklingscentrum föddes redan i mitten av 1990-talet, då den nya lärarutbildningen började diskuteras, säger Gerd Pettersson, utvecklingsledare vid RUC.

Lärarutbildningen och kommunerna vill med RUC skapa ökade förutsättningar till skolutveckling, kompetensutveckling och forskning inom skolans område. Gemensamt är att utvecklingsarbetena tar sin utgångspunkt i skolans och lärarutbildningens vardag och verksamhet.

Lärares problemformuleringar och behov av att diskutera och belysa vardagsnära frågor, lärande och utveckling står i fokus. RUC har till uppgift att främja skolutveckling i förskolan och skolan. Därigenom främjas kompetensutveckling av skolans lärare och universitetets lärare.

Program kl. 13.00–15.00 Hörsal B, Samhällsvetarhuset

° Samverkan för pedagogisk utveckling Lisbeth Lundahl professor och vice rektor med ansvar för kvalitetsfrågor, ca 30 min° Samspelet mellan forskning, utvecklingsarbeten och skolan Mats Ekholm, professor och generaldirektör, utbildningsdepartementet, ca 1 tim
° Officiell invigning Rolf Hedquist, dekanus vid lärarutbildningen ca 40 min

Program kl. 15.00–18.00 Lärarutbildningshuset, Ljusgården

° Dialogcafé- en möjlighet till bekantskap och dialog mellan kommunernas företrädare, institutioner och övriga deltagare. 45 min° Presentation av de utvecklingsarbeten som kommit i gång eller är i startfasen. Presentationen leds av deltagande lärare. Ca 30 min
° Myndigheten för skolutveckling och dess samarbete med RUC, Kjell Eklund, enhetschef Sundsvall

Mer information om RUC: www.educ.umu.se/ruc/index.html

Kontaktpersoner:

Rolf Hedquist, dekanusTel: 090 - 786 5961Mobil: 070 - 511 98 97.
E-post: rolf.hedquist@nord.umu.se

Gerd Pettersson, utvecklingsledareTel: 090-786 63 83Mobil: 070- 277 15 31
E-post: gerd.pettersson@adm.umu.se

Redaktör: Tord Mattsson