"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-09-20

Irland satsar på samarbete med Umeå universitet kring IT-forskning

NYHET Ett utökat samarbete kring informationsteknologi förväntas bli resultatet när forskare från Umeå universitet under två dagar möter kollegor från Irland.

Irländarna är framför allt intresserade av ett projekt som handlar om hur informationsteknologi kan stödja studenters lärande och medborgares möjlighet att komma i kontakt med myndigheter. De är också mycket intresserade av att studera bredbandsutbyggnaden i Norrland eftersom Irland på många sätt liknar Norrland geografiskt med stora avstånd och stora behov av infrastruktur för exempelvis Internet.

Forskare vid institutionen för informatik har sedan tidigare haft framgång med MOVE, en egenutvecklad plattform som gör det möjligt för studenter att följa undervisningen utan att vara på plats i klassrummet. Med hjälp av en mobil eller en bärbar dator kan studenterna hämta information och hålla kontakt med lärare och den övriga klassen. På så sätt kan undervisningen underlättas för många av studenterna.
− Det irländska besöket handlar mycket om att vi ska få känna på varandra och utbyta erfarenheter. Det kan i en förlängning skapa många olika typer av samarbetsprojekt, säger Mikael Söderström, studierektor vid institutionen för informatik.

Forskarna vid institutionerna för informatik och statsvetenskap vill tillsammans med sina irländska kollegor jobba mer intensivt med frågor som rör e-government, dvs medborgarnas möjligheter att använda ny informationsteknologi i mötet med myndigheter. Diskussioner om utbildningssamverkan på avancerad nivå kommer också att föras. Det man främst riktar in sig mot är en masterutbildning i e-government. En av dem som besöker Umeå under veckan är Colm Butler, chef för Information Society Policy Division i det som närmast kan översättas till irländska regeringskansliet. Butler är en viktig person vad gäller det mesta som rör e-government på Irland, det vill säga allt från bredbandsutbyggnad till olika typer av mer medborgarnära myndighetssystem.

Colm Butler har tidigare jobbat i Bryssel och har goda kontakter med olika delar av EU-administrationen. Dessa kontakter har han använt för att hjälpa olika irländska organ att få EU-bidrag för IT-relaterade projekt. Irländska universitet har till exempel varit väldigt lyckosamma vad gäller EU-finansierade projekt inom open source-området, vilket handlar om frågor som rör fri tillgång till källkod för olika program, s k ”öppen programvara”, som användaren själv kan vidareutveckla.
− Vi tror att Butler tillsammans med irländska myndigheter och organisationer kan bli viktiga samarbetspartner i framtida EU-finansierade projekt för institutioner och enheter här vid Umeå universitet, säger Mikael Söderström.

Förutom Colm Butler deltar även Jack O'Herlihy och John Andy Bonar, från Letterkenny Institute of Technology, samt Irlands nytillträde svenske ambassadör Barrie Robinson. Besöket äger rum 21–22 september.

Media har möjlighet att träffa de irländska gästerna under onsdag förmiddag, 09.00–12.00, då de olika forskningsprojekten presenteras.

Lokal: Vision, Samverkanshuset, Umeå universitet.

För mer information, kontakta:

Mikael Söderström, institutionen för informatik,Tel: 090-786 68 43Mobil: 070-239 67 50
E-post: micke@informatik.umu.se

Redaktör: Carina Dahlberg