"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-06-28

Umeå universitets IRT-verksamhet har uppnått en viktig certifiering

NYHET IRT-teamet vid Umeå universitet är ett av fyra team i Sverige som når högsta nivån av certifiering inom Trusted Introducer (TI).

Trusted Introducer är ett samarbete med nära 400 europeiska IT-säkerhetsteam (CSIRT:ar). För att vara med i samarbetet, ta del av information, riktlinjer och utbildningar, behöver man uppfylla vissa krav och gå igenom tre steg: listning, acreditering och certifiering. IRT-teamet har nu nått tredje och sista steget och är därmed ett av de 4 i Sverige och de 18 totalt i Europa certifierade CSIRT:ar.

- Denna certifieringen är ett viktigt led i ett kontinuerligt och systematiskt IT-säkerhetsarbete vid Umeå universitet och ett betyg på att vår säkerhetsfunktion håller hög klass, vilket är glädjande, säger Ali Foroutan-Rad, verksamhetsområdeschef för IT. 

Vad är IRT?

IRT står för Incident Response Team och arbetet handlar om att informera och utbilda medarbetare och studenter i IT-säkerhetsfrågor men också agera på olika typer av IT-säkerhetshot som finns i omvärlden.

Vill man som medarbetare eller student vid Umeå universitet hålla sig ajour med vilka spam, phising eller IT-säkerhetshot som är aktuella kan man hålla sig uppdaterad via IRT-bloggen.