"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-03-19

Isen under lupp i Norrbyn

NYHET Havsisen, som nu ligger som ett lock över havet i stora delar av Bottniska viken, är inte alls bara fruset vatten. I isen finns ett ekosystem i miniatyr. Under några veckor ska en internationell forskargrupp undersöka detta ekosystem.

Umeå Marina Forskningscentrum gästas under några veckor av en grupp forskare som ska detaljstudera detta ekosystem i miniatyr, där höga halter av näringsämnen utnyttjas av naturens egna isspecialister, alger och andra mikroorganismer. Gruppen består av 12 personer från Finland, Tyskland och Sverige, och leds av Professor Harri Kuosa från Tvärminne Zoologiska Station, Helsingfors universitet.

På isen utanför Umeå Marina Forskningscentrums fältstation i Norrbyn har man riggat upp sin mätutrustning, för att i detalj kunna följa förloppen i isen under de för isorganismerna viktigaste veckorna på året. En meteorologisk mätstation har monterats upp, och ljus, temperatur och strömhastigheter mäts kontinuerligt under 10 dagar.

Experiment kommer att genomföras för att undersöka näringsämnenas och ljusets betydelse för isalgernas tillväxt i isen.

Under måndag och tisdag (22–23 mars) finns möjlighet för massmedia att följa med ut till mätområdet på isen, och få en inblick i isgruppens arbete.

Meddela intresse för detta senast fredag 19 mars 15.00 till:

Kristina Wiklund, informatör vid Umeå marina forskningscentrum (UMF)Telefon 090-786 79 73
E-post kristina.wiklund@umf.umu.se

Redaktör: Carina Dahlberg