"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-04-13

IT-branschråd och fadderföretag stärker utbildning vid Umeå universitet

NYHET Institutionen för informatik kraftsamlar kring det systemvetenskapliga programmet och bildar tillsammans med ett antal företag ett IT-branschråd som ska stötta utbildningsprogrammet med sin expertis. Samarbetet mellan IT-företagen och institutionen gynnar båda parter.

De bolag som deltar i branschrådet för det systemvetenskapliga programmet är: ABB, Atea, Lehman Brothers, Tieto Enator, Sogeti, Swedbank IT, och WM-Data. I dagsläget finns det ett stort behov av kompetens i IT-branschen.

– Vi jobbar hårt för att våra studenter ska ha goda förutsättningar att få jobb efter examen. Därför är det också viktigt att knyta utbildningen till den behovsbild som finns i IT-branschen. Båda parter har därför mycket goda anledningar att göra en gemensam ansträngning, säger Jonny Holmström, professor i informatik och ordförande i gruppen.

Det systemvetenskapliga programmet vid Umeå universitet är rankat som bäst i landet av Högskoleverket. IT-företagen och institutionen är överens om att en satsning på fadderföretag, gästföreläsningar, seminarieserier, och examensarbeten är något som kommer att förbättra utbildningen ytterligare.

– Genom ett fördjupat samarbete klargör vi nu också att en högklassig systemvetenskaplig utbildning inte bara är en angelägenhet för universitetet utan även för den regionala IT-branschen, fortsätter Jonny Holmström.

Andreas Frykman från ABB pekar på hur anställningsbarhet är en alltmer viktig dimension när företagen jobbar med studentrekrytering.

– För IT-bolagen är det viktigt att de nyanställda kan fylla den behovsbild som man har i industrin. Att få komma in på detta vis och jobba tillsammans med universitetet känns unikt och helt rätt, säger Frykman.

– Vi ser väldigt positivt på detta, säger Mats Wikström från Lehman Brothers, och fortsätter med att lyfta fram hur viktigt det är för regionens näringslivsutveckling i allmänhet och utvecklingen för IT-bolagen i synnerhet med en näringslivsanpassad systemvetenskaplig utbildning.
– Vi är inne i en expansiv fas och söker nya medarbetare. Så både på lång och kort sikt är vi engagerade i att det systemvetenskapliga programmet ska hålla en hög kvalitet och producera kompetenta framtida medarbetare till oss.

Jonny Holmström som är programansvarig för det systemvetenskapliga programmet och Jonas Kröger samt Mats Wikström från Lehman Brothers och studenten Ali Saghai svarar på frågor på Lehman Brothers kontor på Norrlandsgatan 29 klockan 10.00 -12.00 fredag den 13 april.

Media hälsas välkomna!

Kontaktperson, Umeå universitet:

Professor Jonny Holmström, institutionen för informatik, Umeå universitetMobil: 070-5193855
E-post: jhstrom@informatik.umu.se

Lehman Brothers

Jonas Kröger, Lehman Brothers, jonas.kroger@lehman.com
Mats Wikström, Lehman Brothers, mats.wikstrom@lehman.com

Redaktör: Carina Dahlberg