"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-08-26

IT och Bioteknik i fokus under E-days i Umeå

NYHET De svensk-amerikanska entreprenörsdagarna inleds den 29 augusti på Umeå universitet med seminarier om bioteknik, IT och bilindustri. Exempel på framgångsrik forskning från norra Sverige kommer att presenteras liksom några av de företagsmöjligheter som forskningen öppnar.

Seminarierna hålls parallellt i Samverkanshuset, Umeå universitet, måndag den 29 augusti, klockan 13.00–16.00. I centrum för seminarierna som vänder sig till svenska och amerikanska affärsmän står Triple Helix-modellen, en modell för regional utveckling som bygger på ett aktivt samspel mellan universitet, samhälle och näringsliv.

Huvudtalare vid bioteknikseminariet är professor Peter Eriksson vid Arvid Carlsson-institutet i Göteborg. Forskning inom bioteknikområdet vid Umeå universitet presenteras av prorektor Ulf Edlund samt professorerna Ove Nilsson och Helena Edlund.

Andra som medverkar är P-O Söderström, Västerbottens läns landsting och entrepenörerna/forskarna Gunnar Pohl och Eva Grahn Håkansson. Olof Lindahl, projektledare vid Uminova Innovation berättar hur Uminova Innovation hjälper till att förädla idéer till affärsmöjligheter och nya företag. Seminariet avslutas med en paneldiskussion som leds av Ylva Williams, områdesansvarig för biovetenskap vid Invest in Sweden Agency.

Vid ett parallellt seminarium står forskning och innovationsutveckling inom IT i centrum. Moderator är Anders OE Johansson, projektledare ProcessIT Innovations ProcessIT Innovations är ett centrum för samverkan mellan industri och universitet i Norrbotten och Västerbotten. Målet är att skapa ett av Europas främsta forskningsområden inom industriell IT och få en ökad tillväxt, inte minst vad gäller den verkstads- och processindustri som finns här.

Läs mer på: www.processitinnovations.se

Andra som medverkar vid seminariet är: Tomas Lagerberg ABB Corporate Research, Lars-Eric Carlsson, Boliden Mineral AB, Thomas Hellström, IFOR, Umeå universitet, Derny Häggström, VD Oryx Simulations, professor Jerker Delsing, Luleå tekniska universitet.

Christina Skogberg, områdeschef för kommunikation vid enheten för näringsliv och samhälle, Umeå universitet, säger så här om universitetets engagemang i E-days:
– Vi har ett mycket fruktbart samarbete med näringslivet i regionen inom just bioteknik och IT. Både universitetet och näringslivet har mycket att lära av USA i frågan om innovationsutveckling därför är det väldigt viktigt och inspirerande att vara med i arbetet med E-days. Umeå universitet vill bidra till att näringslivet i norra Sverige utvecklas positivt. Det som är bra för regionen är bra för universitetet och vice versa. Ett tredje parallellt seminarium om bilindustrin äger också rum i Samverkanshuset.

Program finns på:

www.sacc-usa.org/umea2005/edays-preconference-winterautomotivetesting.pdf

Kontaktpersoner:

Efrem Bergqvist, projektkoordinator E-days i Umeå
Tel: 070-321 84 56

Christina Skogberg, områdeschef för kommunikation, enheten för näringsliv och samhälle, Umeå universitet. Tel: 070-668 65 22

Bakom entreprenörsdagarna i Umeå står SACC, de 19 svensk-amerikanska handelskamrarna i USA. E-days är en mötesplats för svenska och amerikanska företag och organisationer i syfte att utveckla handelsrelationerna. Arrangemanget hålls för tionde gången och för första gången norr om Uppsala.

Hela programmet till E-days finns på: www.sacc-usa.org/umea2005/1/1_1.asp

Redaktör: Carina Dahlberg