Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 februari 2021)

printicon
Publicerad: 20 jun, 2007

IT-professor får Nordeas vetenskapliga pris

NYHET Jonny Holmström, professor i informatik vid Umeå universitet, tilldelas priset för sina forskningsinsatser inom informationsteknologins sociala konsekvenser och teknikens förändrade kraft på organisationer.

Prissumman är på 100 000 kronor.
– Det är verkligen roligt att få detta pris. Vår forskargrupp har jobbat hårt med fokus på IT management och den innovationspotential som IT har inom den regionala process- och tillverkningsindustrin. Vi har också lyckats bra med att producera resultat som är både relevanta för industrin och vetenskapliga tidskrifter. Vi ser priset som ett ytterligare tecken att vi är på rätt väg, säger Jonny Holmström.

Juryns motivering: ”Jonny Holmström tilldelas priset för sin vetenskapliga produktion som i huvudsak behandlar informationsteknologins sociala konsekvenser. Hans forskning kring teknikens förändrade kraft, med fokus på teknikens roll i skapande och återskapande av handlingsnät, har uppmärksammats såväl nationellt som internationellt. Professor Holmströms nuvarande engagemang inom Tillämpad IT, Process IT och Industriell IT, som rör frågeställningar kring industriella förändringsprocesser, har bidragit till en lyckad integration av forskning, grundutbildning och samverkan med samhälle och näringsliv.”

– Det är mycket glädjande att Nordeas vetenskapliga pris utdelas till Jonny Holmström. Han är en nyckelperson i den pågående universitetsövergripande satsningen på forskning inom området tillämpad IT, säger Ulf Wiberg dekanus vid samhällsvetenskaplig fakultet.

– Nordeas Norrlandsstiftelse har som syfte att genom ekonomiska bidrag stödja forsknings- och utvecklingsarbete som bidrar till utveckling av regionen. Jonny Holmström är en värdig pristagare till årets vetenskapliga pris, säger Gunnar Emanuelsson , kontorschef vid Nordea i Umeå.

Priset delas ut på Umeå universitets årshögtid den 20 oktober.

Kontaktuppgifter: Tel: 090-786 97 66 Mobil: 070-5193855
E-post:jonny.holmstrom@informatik.umu.se
Hemsida: www.informatik.umu.se/~jhstrom/

Redaktör: Carina Dahlberg