"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-04-10

IT-satsning för tillväxt i norr

NYHET Infotech Umeå är en satsning från Uminova Innovation för att utveckla IT i regionen. – Målet är att skapa tillväxt i nya och befintliga IT-företag, säger Martin Wiklund, föreståndare för Infotech Umeå.

Martin Wiklund är föreståndare för Infotech Umeå. Foto: Mikael Hansson

De metoder för affärs- och innovationsutveckling som sedan många år finns inom Uminova anpassas nu efter IT-branschens krav.
– Vi ska skapa så bra förutsättningar som möjligt för innovativa människor och företag och för att idéer ska kunna nå sin fulla potential. Det kan vara alltifrån att se till att det finns riskkapital, till att bidra med kompetens, stra- tegiska samarbeten och affärscoachning, säger Martin Wiklund.

Infotech Umeå är, till skillnad från sitt moderbolag, inte främst inriktat på nystartade företag utan kan även hjälpa etablerade bolag.
– Satsningen görs för att skapa tillväxt, och tio jobb är lika mycket värt i ett etablerat bolag som i ett nystartat, menar Martin.

Från forskning till innovation

Mycket av Infotechs verksamhet byggs runt Umeå universitet och man letar intensivt efter idéer från forskare och studenter.– Ett viktigt mål är att omvandla den forskning som bedrivs vid Umeå universitet till innovationer som är till nytta för samhället, säger Martin.
Han menar att just tillämpning är en grundförutsättning för en satsning från Infotech Umeå.

Synliggöra IT i regionen

En stor del av verksamheten handlar om att marknadsföra det goda klimatet för IT-utveckling i regionen. Det arbetet består av webbplatsen www.infotechumea.se, men man deltar också i olika evenemang och försöker lyfta fram intressanta människor och företag som finns här. Det arbetet är framgångsrikt och man har fått nya samarbetspartners i form av interna- tionella och nationella storbolag.

Framgångsförutsättningar

Satsningen Infotech Umeå finansieras av Umeå universitet, Umeå kommun, Västerbottens länslandsting, Region Västerbotten och EU:s regionala utvecklingsfond. Martin Wiklund menar att Infotech Umeå har fördel av samarbetsklimatet och den gemensamma drivkraften för utveckling i regionen.

– Det är lättare att samla alla aktörer här än i ett storstadsområde. Det blir mindre rivalitet och är lättare att samarbeta.
Upptagningsområdet är dock större än namnet antyder. Det sträcker sig från Skellefteå i norr till Örnsköldsvik i söder och omfattar också inlandet.

Redaktör: Anja Hansen