"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-10-09

IVA jagar 100 hållbara forskningsprojekt

NYHET Har du ett forskningsprojekt med tydlig koppling till hållbarhet? Eller vill du lyfta någon annans? Fram till 28 oktober kan du nominera till IVA:s nästa 100-lista. Syftet med listan är att synliggöra forskning som kan bidra till ett mer hållbart näringsliv och samhälle.

2019 års lista rörde projekt med affärspotential inom digitalisering. Här deltog tre forskare från Umeå universitet: Daniel Fellman, postdoc, och Bert Jonsson, professor, bägge vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, samt Mats G. Larson, professor vid Institutionen för matematik och matematisk statistik.

Till 100-listan inför 2020 söker Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, nu forskare inom tekniska och ekonomiska vetenskaper som vill samverka med näringslivet inom området hållbarhet. Det ska röra sig om forskning som kan skapa värde för företag eller samhälle i form av kunskap, processer, produkter eller affärsutveckling. 

Ett tema i tiden

De senaste decenniernas teknikutveckling har accelererat utan historiskt motstycke. Detta har lett till ekonomisk tillväxt och ökad levnadsstandard för många människor, men också till miljöproblem och klimatförändringar. 

Genom 100-listan och ett efterföljande möte, Research 2 Business Summit, vill IVA underlätta för forskare och företag att hitta varandra för att tillsammans kunna omsätta forskning till praktisk nytta, sätta fart på omvandlingen till ett mer hållbart samhälle och skapa nya möjligheter till ökad svensk konkurrenskraft. 

Nominera senast den 28 oktober

Nomineringen är öppen för alla. Forskare och forskargrupper kan också nominera sig själva. Allt du behöver göra är att uppge namn och kontaktuppgifter till den du nominerar, tillsammans med en kort motivering.

Nominera här

 

Forskningen ska vara tillämpbar inom:

 • Smart industri 
 • Resurs- och energieffektivitet 
 • Samhälle och välfärd 
 • Infrastruktur 
 • Smarta produkter och tjänster 
 • Affärsmodeller och cirkulär ekonomi 

Och ligga inom något eller några av följande områden: 

 • Livsmedel 
 • Life science  
 • Textil och plast  
 • Kapitalvaror i konsumentled 
 • Mobilitet, gods- och persontransporter 
 • Råvaror och material  
 • Byggande och boende 
 • Finanser 
 • Ledarskap och organisering  
 • Värderingsmodeller, riskvärdering, försäkring 
 • Juridik, inklusive nya typer av avtal, strategisk användning av juridik som verktyg vid innovation, behov av moderniserade regelverk

Läs mer om IVA:s 100-lista