"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-12-21

Jämförande forskningsstudie av föräldrainflytande i skolan och utbildningen

NYHET Med forskningsmedel från Lärarhögskolan kommer Limin Gu, Pedagogiska institutionen, att jämföra föräldrainflytande i svenska och kinesiska skolor.

Undersökningen görs i tre f-6 grundskolor i Umeå kommun och tre motsvarande skolor från Hangzhou i Zhejiangprovinsen i Kina. Projektet syftar till att undersöka, jämföra och analysera hur formell och informell samverkan mellan hem och skola, på olika nivåer, utförs i Sverige och Kina. Intressanta forskningsfrågor är: vilka samverkansmodeller och arbetssätt finns i de svenska och kinesiska skolorna och hur upplevs dessa av eleverna, lärarna och föräldrarna? Vilka politiska, kulturella, sociala och praktiska faktorer spelar roll samt vilka förutsättningar finns i verksamheten avseende hem-skola-samverkan? Vilka möjligheter och svårigheter för föräldrars inflytande i utbildningen kan finnas och förstås? Vad kan vi lära oss av varandra? Svaren på dessa frågor kan bidra till kunskapsbildning inom området samt främja utvecklingen av den demokratiska processen av utbildningen i de båda länderna.

Redaktör: Ulrika Sahlén