"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-10-03

Jämlik vård med nationella riktlinjer

NYHET Socialstyrelsen har inlett ett arbete med att ta fram nationella riktlinjer för vård vid psoriasis. Marcus Schmitt-Egenolf, dermatolog och professor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, ingår i projektledningen och är ansvarig för området dermatologi i riktlinjearbetet.

Marcus Schmitt-Egenolf ingår även i SBUs projektgrupp som arbetar med att ta fram kunskapsunderlaget för riktlinjerna.

Tydliggöra prioriteringar

De nationella riktlinjerna är en del av regeringens satsning på vård för personer med kroniska sjukdomar. Syftet är att tydliggöra vilka insatser och åtgärder som hälso- och sjukvården bör satsa mest på och vilka åtgärder som kan prioriteras ner.

- Vården styrs idag alltför ofta av beslut som är baserade på impulsiva kortfristiga besparingar. Nationella riktlinjer är ett utmärkt instrument för att bemöta dessa tendenser och möjliggöra jämlik vård via forskningsresultat och akademiskt ledarskap, säger Marcus Schmitt-Egenolf.

Mer jämlik vård

En förstudie visade på stora regionala skillnader i antal besök och vårdtillfällen inom den specialiserade hälso- och sjukvården för personer med psoriasis, liksom regionala skillnader i behandlingen. Med nationella riktlinjer ökar förutsättningarna för en mer jämlik vård då vårdgivarna har samma kunskap att utgå ifrån.

Redaktör: Lena Åminne