"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-11-22

Jämställdhet, barn och kärlek – hur går det ihop egentligen?

NYHET I dag vill ”alla” kvinnor och män vara jämställda med sin partner. Men vad innebär det till vardags, när man ska hämta barnen och sköta om hemmet vid sidan av yrkesarbete och fritid? Det försöker forskaren Eva Magnusson svara på i sin nyutkomna bok.

Boken ”Hon, han och hemmet – genuspsykologiska perspektiv på vardagslivet i nordiska barnfamiljer” bygger på ett forskningsprojekt där kvinnor och män, som lever tillsammans och har barn, intervjuas. Paren bor i Danmark, Finland och Sverige och tillhör den första generationen som själva vuxit upp med jämställdhet som politiskt mål.

Eva Magnusson ger oss en inblick i hur paren fördelar hemarbete, föräldraledighet, ansvar och yrkesarbete samt hur de har diskuterat sig fram till sin fördelning. Samtidigt får vi också ta del av hur de ser på sig själva och varandra som kvinnor, män, föräldrar och yrkesarbetande, och hur detta påverkar deras val.  

Berättelserna tydliggör hur traditionella värderingar fortfarande inverkar i skapandet av den ”moderna barnfamiljen”. Nutidens barnfamiljer omges av starka kulturella föreställningar om vad god kvinnlighet och manlighet ska vara, och om vilka krav man kan ställa på varandra i ett heterosexuellt förhållande. För många par är föreställningarna så självklara att de varken ifrågasätter eller funderar över dem särskilt mycket. Andra vill förändra dem, både hos sig själv och andra.

I den här boken möter vi både par som strävar med att förändra de traditionella värderingarna och par som berättar att ”för mycket jämställdhet” vore onödigt eller kanske till och med riskabelt. De tre nordiska länder som är representerade i boken har en aning olika historia när det gäller jämställdhet, och det framgår tydligt i parens berättelser. Alla skillnader mellan länderna går dock inte i den riktning som vi svenskar gärna tror, när vi ser oss som världens mest jämställda.  

”Hon, han och hemmet” vänder sig till studerande på högskola och universitet, men också till kvinnor och män som reflekterar över sin vardag och är intresserade av förändring. Boken är utgiven av Natur & Kultur.

Eva Magnusson är genusforskare och föreståndare för Kvinnovetenskapligt forum vid Umeå universitet. Hon är fil.dr., docent och leg. psykolog. Hon har tidigare forskat om kvinnors villkor i arbetslivet och balanserandet mellan arbete och familj, samt om den moderna psykologins olika sätt att ge psykologisk betydelse åt människors könstillhörighet. Det kan man läsa om i boken ”Psykologi och kön: från könsskillnader till genusperspektiv” (Natur & Kultur, 2003).

Mer om hennes forskning och om Kvinnovetenskapligt forums verksamhet finns att läsa på länken:
www.umu.se/kvf/

För mer information:

Eva Magnusson, tel. 090-786 92 19,
E-post: eva.magnusson@cws.umu.se

Redaktör: Karin Hertz