"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-01-25

Jämställdhet och familjeliv – hur går det ihop?

NYHET De flesta svenskar anser att män och kvinnor bör ta lika mycket ansvar för hem och barn, men att skapa jämställdhet i vardagen är ett både slitsamt och riskabelt arbete. Det visar tio forskare vid Umeå universitet, Mittuniversitetet och Göteborgs universitet i boken Jämställdhetens pris, som utkommer idag den 25 januari.

Bokens författare är forskare i sociologi, socialt arbete och nationalekonomi som i olika studier undersökt hur vi i jämställdhetens Sverige beter oss i våra nära relationer och hur vi lyckas förena arbete och familj.

Resultaten visar att jämställdhet i familjen eller parrelationen är slitsamt och ställer många invanda föreställningar på huvudet. Många par som försöker skapa en jämställd familjesituation måste omformulera det kontrakt de ingått och det kan medföra negativa konsekvenser i form av missnöje, konflikter, stress och en plågsam osäkerhet.

I boken presenteras nya rön i en rad frågor om jämställdhet och familjeliv:

  • Kan jämställdhet bidra till stabilare relationer och ökat barnafödande?
  • Vad betyder inkomst och utbildning för partnerval och skilsmässor?
  • Hur rationellt beter vi oss egentligen när vi ska dela på arbete och pengar inom hushållet?
  • Leder strävan efter jämställdhet till mer vardagsbråk?
  • Hur gör egentligen svenska par för att hitta lösningar på vardagens problem?
  • Kan flexibla arbetstider bidra till ett mer jämställt och harmoniskt familjeliv?
  • Har jämställdhetspolitiken gjort att vi i Sverige har lättare att förena arbete och familj än människor i mer konservativa länder?
  • Har välfärdsstatens utveckling lett till att vi inte längre är beroende av familjeband och privata relationer?

Bokens redaktörer Anne Grönlund och Björn Halleröd svarar på övergripande frågor om boken, och kan hänvisa vidare till de forskare som ansvarar för respektive tema.

Den 13 februari presenteras också boken av flera författare under ett seminarium vid den sociologiska institutionen, Umeå universitet. Anne Grönlund, sociologiska institutionen, Umeå universitet,
e-post: anne.gronlund@soc.umu.setel: 090-786 68 14 Björn Halleröd sociologiska institutionen, Umeå universitet,
e-post: bjorn.hallerod@soc.umu.se
tel: 090-786 56 52

För beställning av recensionsexemplar kontakta:
Maria Svallfors, Boréa bokförlag e-post: maria@borea.nu
tel: 090-70 16 90.

Redaktör: Camilla Nilsson