"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-11-03

Jämställdhetsmiljoner till Umeå universitet

NYHET Jämställdhetsdelegationen offentliggjorde i dag vilka projekt som får dela på de 25 miljoner kronor som delegationen avsatt till olika insatser för jämställdhet inom högskolan. Umeå universitet beviljades mest pengar av alla lärosäten, 4,2 miljoner kronor.

Umeå universitetet fick, genom en ansökan från Umeå centrum för genusstudier, det största enskilda anslaget, drygt 3,1 miljoner kronor för projektet ”Hållbar strukturell förändring – möjlighet eller utopi?”. Totalt tilldelades universitetet drygt 4,2 miljoner kronor. Ytterligare två projekt ” Kompensation av tid för uppdrag” och ” Storytelling – att skriva om berättelsen om akademin” fick anslag. Inget annat lärosäte fick så många som tre ansökningar beviljade.

– Det här var verkligen roligt. Umeå universitet lägger mycket kraft på jämställdhetsåtgärder vilket jag tycker utfallet av jämställdhetsdelegationens fördelning också är ett bevis för. Universitetet har kommit långt i många frågor men det tar tid innan alla förändringarna slår igenom. Ett exempel är att andelen kvinnliga professorer ökar mycket blygsamt. Universitetet genomför just nu en kraftfull satsning på kvinnliga professorer. Det är därför mycket glädjande att vi nu också får externa medel till andra jämställdhetssatsningar, säger prorektor Åsa Bergenheim.

14 lärosäten samt Sveriges förenade studentkårer, SFS, fick dela på sammanlagt ca 25 miljoner kronor. Totalt kom 73 ansökningar från 29 olika lärosäten, samt andra organisationer, in till delegationen.

– Arbetet med att söka ytterligare projekt ligger i startgroparna inför kommande utlysning i februari 2010, uppger jämställdhetsrådets ordförande Karin Ågren. Målet är att vi ska kunna ta hem ännu fler projekt till Umeå universitet eftersom det finns många goda idéer om hur jämställdhetsarbetet ytterligare kan förbättras.

Lista på beviljade anslag

Kontaktinformation:Hållbar strukturell förändring – möjlighet eller utopi? Malin Rönnblom, Umeå centrum för genusstudier, UCGSTel: 090-786 96 74
E -post: malin.ronnblom@ucgs.umu.seKompensation av tid för uppdrag Karin ÅgrenTel: 090-786 50 11
E-post: karin.agren@jus.umu.seStorytelling – att skriva om berättelsen om akademinHanna Lönnerskog NilssonTel: 090-786 51 54
E-post: hanna.lonnerskog.nilsson@adm.umu.se

Delegationen för jämställdhet i högskolan (DJ) inrättades av regeringen den 9 februari 2009 med uppgiften att stödja insatser och föreslå åtgärder som främjar jämställdhet i högskolan. Delegationen leds av Pia Sandvik-Wiklund, länsråd vid länsstyrelsen i Jämtlands län.

Redaktör: Carina Dahlberg