"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-10-03

Jan Larsson – ny rådsforskare

NYHET Jan Larsson, Umeå centrum för molekylär patogenes, Umeå universitet, har blivit utsedd till rådsforskare. Det innebär att Vetenskapsrådet finansierar hans anställning under de sex kommande åren.

– Det här först och främst en bekräftelse på att vårt forskningsprojekt har fått en bra bedömning. Självklart förbättrar det också det ekonomiska läget för forskningsgruppen, säger Jan Larsson, och tillägger att han hoppas kunna utöka gruppen.

Totalt har sex forskare i Sverige blivit utsedda till rådsforskare. Anställningarna är avsedda att vara ett steg i karriären för självständiga, etablerade forskare på docentnivå.

Jan Larsson forskar om regleringsmekanismer som påverkar vilka gener som är aktiva, eller som man också säger, uttrycks, på en hel kromosom eller stora delar av en kromosom. När en gen är aktiv tillverkas ett visst protein och proteinerna står för nästan alla funktioner i cellen. Högre organismer som människor är helt beroende av system som reglerar vilka gener som är aktiva och hur mycket dessa gener uttrycks. Som ett exempel krävs det för de allra flesta gener på X-kromosomen att de uttrycks lika mycket i hanar som har en X-kromosom som i honor som har två X-kromosomer. Dessutom måste det balanseras så att gener på X-kromosomen uttrycks i rätt mängd i förhållande till gener på icke-könskromosomer, autosomer.

Forskargruppen använder bananfluga som modellsystem för att förstå och beskriva system som balanserar vilka gener som är av- och påslagna. Dessa system kan liknas vid en avancerad termostat som både bromsar och aktiverar för att ge så korrekt och stabil information som möjligt. Under 2007 har forskargruppen bland annat publicerat två arbeten om hur deras modellsystem i bananfluga fungerar (Johansson et al. EMBO J 26:2307-2316 och PLoS Genetics in press).

Jan Larsson är född och uppvuxen i Hökmark utanför Lövånger och disputerade i genetik 1997 vid Umeå universitet. Sedan fem år tillbaka har han varit verksam som gruppledare vid Umeå centrum för molekylär patogenes.

För mer information, kontakta: Jan Larsson, docent vid Umeå centrum för molekylär patogenes Telefon: 090-785 67 85
E-post: jan.larsson@ucmp.umu.se

Redaktör: Karin Wikman