"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-01-15

Janet Enever får anslag från Riksbankens Jubileumsfond

NYHET Janet Enever, Institutionen för språkstudier, har fått ett anslag på 155 000 kronor från Riksbankens Jubileumsfond i kategorin Forskningsinitiering. Bidraget gäller den internationella konferensen Early Language Learning: Theory and Practice in 2014.

Konferensen kommer att hållas på Umeå universitet 12–14 juni 2014 och organiseras av en konferensgrupp som består av Janet Enever, Eva Lindgren och Gun Lundberg.

–Målet med konferensen är att skapa ett forum för debatt och att etablera nätverk som kan stärka forskning och leda till ny kunskap, säger Janet. Ett centralt mål med konferensen är att bidra till utvecklingen av ett globalt nätverk av forskare i fältet och stimulera gemensamma forskningsinsatser, publikationer och framtida forskningskonferenser.

Konferensgruppen hoppas också att både forskarstudenter, erfarna forskare och andra inom fältet ska samlas, som ett första steg i att överbrygga den upplevda klyftan mellan utbildningsvetenskaplig forskning och vad som faktiskt händer i klassrummet vid tidig språkinlärning.

–Repsonsen för bidrag till konferensen har varit enorm, vi har fått in över 100 förslag. Det kommer att bli en spännande konferens!

Läs mer på RJs webbplats

Redaktör: Veronica Wiman Nilsson