"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-04-14

Jantelagens subjekt

NYHET Vid ett symposium arrangerat av Institutionen för kultur- & medievetenskaper och UCGS, Umeå Universitet, är avsikten att försöka vända på perspektivet: säger de återkommande hänvisningarna till Jantelagen i själva verket mer om den individualism som utger sig för att vara dess motsats, än om något annat? Finns det rent av något i denna ”lag” att bejaka, i en tid när den liberala individualismen alltmer framstår som en återvändsgränd, och subjektets autonomi blir alltmer upplöst? Vilket är Jantelagens implicita subjekt?

Varför är vi så upptagna av Jantelagen? Att det har gått över 80 år sedan Aksel Sandemose formulerade sin lag hindrar inte att den fortfarande är ett gångbart namn på kollektivismens avigsidor: den svenska avundsjukan, småsintheten, det dåliga självförtroendet.

Symposiet, som är öppet för allmänheten, äger torsdagen den 23 april. Lokal HB201

Program:

09.30-09.45   Intro

09.45-10.30   Anna Forssberg Malm, Karlstad
”Jantelagen – dåtid, nutid, framtid”

10.45-11.30   Maria Vallström, Uppsala
”Jantelagen, bruksandan och det heliga entreprenörskapet. Konsekvenser av den stora glömskan av kollektivt agerande”

11.30-12.15   Linda Berg, Umeå
”Konsten att lyfta sig själv och andra. Jantelagen i självhjälpskulturen”

 Lunch

13.15-14.00   Anders Johansson, Mittuniversitetet
”Jantelagen, normalisering och neoliberalism”

14.00-14.45   Jacob Lund, Århus
”Vi, du, jeg. Transindividuation og subjektkonstitution”

15.15-16.00   Anders Johansson, Umeå
”Att vara ingen. Hotet och befrielsen”

16.00-16.45   Maria Jönsson, Umeå”Bland dina smultron rara, låt mig ett kråkbär vara. Broderade bonader och jantelagen”
 

Medverkande:

Linda Berg

Etnolog och lektor i genusvetenskap vid Umeå universitet. Hon är främst verksam inom genusvetenskaplig postkolonial forskning, med fokus på frågor om identifikation och hjälp. Hon har senast skrivit om queeraktivism i Nicaragua och precis påbörjat ny forskning i projektet The futures of genders and sexualities. Cultural products, transnational spaces and emerging communities. 

Anna Forssberg Malm

Lektor och litteraturforskare i Karlstad och ingår i Kufo-gruppen (kulturvetenskapliga forskargruppen), där hon nu är sysselsatt med ett projekt om internationellt inflytande på skandinaviska klasslitteraturer under 30-talet. Hon disputerade på en avhandling om Aksel Sandemose och har också varit verksam som översättare och kritiker.

Anders Johansson (1)

Lektor i litteraturvetenskap vid Mittuniversitetet i Sundsvall. I sin forskning har han i huvudsak dels varit inriktad mot modernistisk och samtida poesi, och dels mot interdisciplinär genusforskning. För närvarande deltar han i ett genusteoretiskt projekt med namnet Normalization and the Neoliberal Welfare-State.

Anders Johansson (2)

Lektor i litteraturvetenskap vid Umeå universitet. Är på väg att färdigställa två böcker om subjektivering, den ena med fokus på den samtida autofiktionstrenden, den andra om kärleksförklaringar. Hans senast utgivna bok är Critica obscura: Litteraturkritiska essäer (2012)

Maria Jönsson

Biträdande lektor i litteraturvetenskap. Hennes forskning rör frågor om självbiografi och genus, emotioner och åldrande, litteraturdidaktik och barnlitteratur. Just nu skriver hon en bok om Kerstin Thorvalls författarskap. 

Jacob Lund

Lektor i æstetik og kultur på Aarhus Universitet, Danmark, hvor han også er leder af forskningsprogrammet Medialitet, Materialitet, Æstetisk betydning. Han er redaktør af The Nordic Journal of Aesthetics har bl.a. udgivet bøgerne Den subjektive rest – Udsigelse og (de)subjektivering i kunst og teori (2008) og Erindringens æstetik – essays (2011). Igangværende forskning kredser om kontemporaneitet, subjektivitet og billedpolitik.

Maria Vallström

Docent i etnologi, forskare och vik. lektor på historiska institutionen, Uppsala universitet och på FoU Söderhamn. Har skrivit om mytologi om - och erfarenhet av - bruksanda i före detta industriorter i boken När verkligheten inte stämmer med kartan- lokala förutsättningar för hållbar utveckling, NAP 2014 och Motbilder - om samhällsförändring och migration på mindre orter Länsmuseet Gävleborg 2014.

Redaktör: Emma Skog