"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-11-03

Japansk orden till professor Gunnar Öquist

NYHET Gunnar Öquist, professor vid Umeå universitet och tidigare ständig sekreterare vid Kungl. Vetenskapsakademien, har utsetts av Japans regering till mottagare av Uppgående solens orden, guld- och silverstjärna. Han tilldelas utmärkelsen som ett erkännande av betydande insatser för att främja akademiska utbyten och en ömsesidig förståelse mellan Japan och Sverige.

Bland de 57 utländska mottagarna vid den japanska regeringens överlämnande av dekorationer den 3 november återfanns professor Gunnar Öquist. Från 2003 och fram till den första juli 2010 var han ständig sekreterare vid Kungliga Vetenskapsakademien.

Ett av Gunnar Öquists främsta forskningsintressen har varit att belysa hur fotosyntesen påverkas av ogynnsamma växtförhållanden, särskilt kombinationen av låga temperaturer och starkt ljus. Vid inrättandet av Umeå Plant Science Centre hade Gunnar Öquist en framträdande roll. Detta växtbiologiska forskningscentrum är nu ett väletablerat centrum med hög internationell renommé och starka kopplingar till den svenska skogs- och träindustrin.

Gunnar Öquist har även haft en rad andra nationella och internationella uppdrag. Han var ledamot av European Research Advisory Board mellan 2001 och 2008, och han är styrelsemedlem i Danmarks grundforskningsfond sedan 2005. Han var Naturvetenskapliga forskningsrådets huvudsekreterare 1993–1999. Han ingick i Forskningsberedningen 1992–1994, i styrelsen för strategiskforskning 1997–1999, i styrelsen för universitetet i Begren 2003–2009 och i styrelsen för European Science Foundation 1996–2000. Utöver detta har han deltagit i utvärderingen av åtskilliga nationella och internationella organisationer och forskningsprogram. Gunnar Öquist är också ledamot av ett flertal vetenskapsakademier. Den 18 november 2010 tilldelades Gunnar Öquist ett hedersdoktorat vid Köpenhamns universitets årshögtid.

Gunnar Öquist föddes i Piteå 1941. Han avlade ämbetsexamen vid Uppsala universitet 1967 och kom året därpå till Umeå för fördjupade studier. Han disputerade 1972 och blev docent i växtfysiologi 1974. Efter en period som docent i Lund återvände han till Umeå för att uppehålla samma befattning fram till 1981 då han blev professor i växtfysiologi vid Umeå universitet.

Om orden:

Foto: Wikipedia

Den Uppgående solens orden är en japansk orden, som finns i flera olika valörer, instiftad 1875 av kejsare Meiji. Orden var den första nationella dekorationen som utdelats av den japanska regeringen. Ordern utdelas till dem som har gjort framstående insatser i internationella relationer, främjat den japanska kulturen, framsteg inom sitt arbetsområde, utveckling i social/yrkesmässig välfärd eller bevarandet av miljön.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Gunnar Öquist, professor i växtfysiologi vid Umeå universitetTelefon: 070-550 54 16
E-post: gunnar.oquist@plantphys.umu.se

Pressbild för nedladdning. Foto Mattias Pettersson
 

Redaktör: Ingrid Söderbergh