"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-03-07

Järntillskott behövs vid behandling av blodbrist hos cancerpatienter

NYHET En internationell rekommendation om järntillskott vid behandling av blodbrist hos cancerpatienter har grundats på bl.a. resultaten i den avhandling som Michael Hedenus försvarar vid Umeå universitet den 16 mars.

Många cancerpatienter anger trötthet snarare än smärta som det stora problemet med sjukdomen. Blodbrist (anemi) är en av huvudorsakerna till tröttheten; sådan förekommer hos upp till 70 % av patienter med tumörsjukdomar i lymfsystemet. Orsaken är cellhormoner (cytokiner) som utsöndras av tumörcellerna och bl.a. hämmar bildningen av hormonet erythropoetin (EPO) i njurarna. Därför är det vanligt med EPO-brist hos cancerpatienter, framförallt om de behandlas med cellgifter.

Behandling med syntetiskt EPO, som har samma egenskaper som den naturliga formen, stimulerar benmärgen att bilda röda blodkroppar så att tröttheten minskar hos de flesta patienter. Ämnet injiceras i underhudsfettet tre gånger i veckan; ofta av patienten själv. En ny, mer långtidsverkande EPO-typ, darbepoetin alfa (DA), har visat sig kunna ges med samma goda effekt, men bara en gång i veckan.

I avhandlingen studeras vilken DA-dos som är den bästa för att kontrollera anemin hos patienter med lymfatiska tumörsjukdomar under pågående cytostatikabehandling. Oavsett preparat svarar emellertid inte mer än 50—70 % av dessa cancerpatienter med förbättring av blodvärdet, mätt i hemoglobin (Hb). I avhandlingen undersöks därför effekterna av en kombination av EPO och järntillskott.

Hos anemiska patienter med lymfatisk tumörsjukdom ger järn direkt i blodbanan (intravenöst) i samband med EPO-behandlingen ett dubbelt så snabbt och nästan dubbelt så högt Hb-svar (över 90 %) med minst 25 % lägre EPO-dos per patient och vecka. Utifrån bl.a. dessa resultat rekommenderar numera den europeiska cancerorganisationen EORTC tillägg av intravenöst järn till EPO-behandling av cancerrelaterad anemi.

Slutligen studeras tidigare uppgifter om att EPO skulle kunna medföra tumörtillväxt och därmed förkorta överlevnaden för patienter med bröstcancer eller cancer i öron-näsa-halsområdet. Analysen efter långtidsuppföljning av patienter som behandlats med DA ger dock inga belägg för förkortad överlevnad eller tumörtillväxt.

Michael Hedenus är överläkare vid Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand och doktorand vid enheten för onkologi, tel. 070-634 40 72, epost michael.hedenus@lvn.se

Avhandlingen läggs fram fredagen den 16 mars vid Inst. för strålningsvetenskaper, Umeå universitet, och har titeln Clinical impact of epoetins in the treatment of anemia in patients with lymphoid malignances: Dosing, iron supplementation and safety. Disputationen äger rum kl. 13.00 i Lionssalen, Jubileumskliniken, by. 7, NUS. Fakultetsopponent är prof. Robert Hast, Karolinska Institutet.

Redaktör: Hans Fällman