"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-06-01

JK-anmälan mot universitetets rektor avskrivs

NYHET Umeå universitets rektor Lena Gustafsson JK-anmäldes av ett fackförbund för grovt tjänstefel. Nu avskriver Justitiekanslern ärendet utan vidare åtgärder.

I går meddelade JK att de inte kommer att vidta någon ytterligare åtgärd med anledning av anmälan. Det var i april som Sveriges universitetslärarförbund (SULF) anmälde Lena Gustafsson, rektor för Umeå universitet, till Justitiekanslern för grovt tjänstefel.

Det SULF i sin anmälan vände sig mot och anmälde till JK var att Umeå universitet valde att polisanmäla de anställda utan att först ta upp ärendet i personalansvarsnämnden.

Universitetets uppfattning, som delas av Arbetsgivarverket, är att det är ett korrekt förfaringssätt att polisanmäla i fall som dessa. Syftet med aktuell bestämmelse är att försäkra sig om att vissa brott verkligen prövas av allmän domstol i stället för i disciplinär ordning inom myndigheten. Det får inte väckas misstankar hos allmänheten att myndigheten försöker dölja missförhållanden genom att hantera ärendet internt.

Bakgrunden är att personal och studenter på Arkitekthögskolan i Umeå under vårterminen 2015 byggde två bastubyggnader under ett kursmoment. Enligt regelverket ska det som byggs vid sådana kursmoment rivas och det material som går att ta hand om för att återanvändas i framtida projekt. Det är de lärare som genomfört projekten som har att tillse att detta sker.

De ansvariga uppmanades att ta ned bastubyggnaderna under vårterminen. I början av hösten upptäcktes dock att byggnaderna, inklusive utrustning, blivit flyttade och ställts upp på ansvariga lärares privata bostadstomter - utan att universitetet frågats om lov eller meddelats.

Upptäckten utreddes, vilket inkluderade en dialog med de inblandade. Universitet valde därefter att polisanmäla de lärare, på vars tomter byggnaderna återfunnits, för stöld med anledning av bastuflytten. I mars månad i år lade polisen ner förundersökningen av den anmälda bastustölden då uppsåt inte kunde visas på det utredningsmaterial som fanns tillgängligt.

För mer information, kontakta gärna:

Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitetTelefon: 090-786 53 50
E-post: lena.gustafsson@umu.se

Redaktör: Ingrid Söderbergh