"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-03-28

Johan Hellström analyserar regeringsbildningen 2018-2019

NYHET Talman Andreas Norlén föreslog i januari att regeringsbildningen borde studeras vetenskapligt, och Johan Hellström, docent i statsvetenskap vid Umeå universitet, är en forskarna som nu kommer att genomföra studien.

Syftet med forskningsprojektet är att kartlägga och analysera regeringsbildningen samt sammanfatta erfarenheterna av processen och regelverket. Forskarnas utgångspunkt för studien utgörs av tre frågeställningar: Varför bildades just den nuvarande regeringen? Varför tog det så lång tid? Hur väl fungerade det formella regelverket för regeringsbildning i praktiken?

För att besvara studiens tre frågor krävs både intervjuer med de mest centralt inblandade aktörerna och systematiska jämförelser av detta förlopp med både tidigare svenska erfarenheter och regeringsbildningsprocesser i andra jämförbara länder i Europa. Resultatet av studien kommer att läggas fram i en rapport som presenteras under våren 2020 vid ett öppet seminarium i Sveriges riksdag.

Projektet finansieras av Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond.

Läs mer om studien på riksdagens hemsida.

Kunskapsnoden 2019

Johan Hellström: Regeringsbildningar i Sverige och Europa