"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-02-15

Johan Hirschfeldt besöker Umeå universitet

NYHET Den 20 februari besöker Johan Hirschfeldt, f.d. hovrättspresident vid Svea Hovrätt och tidigare justitiekansler, juridiska institutionen vid Umeå universitet. Tillsammans med representanter för domstolarna i Västerbotten deltar han i institutionens seminarium om god domarsed.

– Det är mycket roligt att välkomna Johan Hirschfeldt som inledare till vårt seminarium. Vi har under läsåret en seminarieserie på ”Tillit till rätten”, vilket omfattar såväl lagstiftning och tillämpning i domstol som rättsvetenskaplig forskning. Nu har turen kommit till tillämpningen och Hirschfeldt kommer att tala om god domarsed, säger Ruth Mannelqvist, juridiska institutionen.

Hirschfeldt har på uppdrag av Domstolsverket arbetat fram ett underlag för vad som utgör god domarsed, där en viktig utgångspunkt är allmänhetens förtroende för domarna och domstolarna. Den aspekten är också central i juridiska institutionens seminarieserie.
– Frågor om tillit till rätten, domare och domstolsväsendet är centrala i en demokratisk rätts- och välfärdsstat som Sverige. Domarens och domstolens uppgift är bland annat att garantera att medborgaren kan få både rättigheter och skyldigheter fastställda på ett objektivt sätt. Det är därför, utifrån flera aspekter, mycket viktigt att allmänheten känner förtroende för dessa och att såväl domstol som domare är trovärdiga och opartiska, med god kompetens och gott bemötande som ledord, säger Ruth Mannelqvist.

Sammanlagt medverkar ett fyrtiotal deltagare vid seminariet, där cirka hälften är lärare och forskare vid juridiska institutionen och hälften kommer från domstolar och andra myndigheter i Västerbottens län.

Läs mer om var seminariet äger rum

För ytterligare information, kontakta gärna:

Ruth Mannelqvist: professor, juridiska institutionen, Umeå universitet.Telefon: 090-786 74 17
E-post: ruth.mannelqvist@jus.umu.se

Redaktör: Eva Stoianov