"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-10-15

Jonas Carlquist invald som hedersmedlem i ESS

NYHET Vid ESS (Examinerade språkkonsulter i svenska) konferens i Stockholm förra veckan utsågs Jonas Carlquist, Institutionen för språkstudier, till hedersmedlem.

Jonas Carlquist är professor i nordiska språk och prodekan vid humanistiska fakulteten. Han har varit engagerad i Umeå universitets språkkonsultutbildning ända sedan planeringsstadiet, och hedersmedlemsskap ges endast till personer som aktivt verkar för klarspråk, tydlighet och förbättrade relationer mellan sändare och mottagare när det gäller fackmässig textkommunikation.

– Det är en ära för mig, säger Jonas Carlquist. Särskilt glad är jag över att jag blev nominerad av några av de mest namnkunniga språkkonsulterna tillsammans med första kullen språkkonsulter från Umeå.

ESS består av examinerade studenter från utbildningarna i både Umeå och Stockholm, och att välja en hedersmedlem från Umeå är ett sätt att visa att man nu ser utbildningarna som likvärdiga. Samtidigt med Jonas Carlquist valdes också Språkrådets ordförande Lena Ekberg in som hedersmedlem i ESS.

ESS – Examinerade språkkonsulter i svenska

Kontaktinformation

Jonas carlquist, Institutionen för språkstudier, Umeå universitet Tel: 090-786 6624
E-post: jonas.carlquist@adm.umu.se

Redaktör: Helena Vejbrink