"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-12-04

Jonas Nilsson medverkar i bok om ansvarsfulla investeringar

NYHET Göra gott eller förvänta sig bättre avkastning? Det är titeln på RiseB-medarbetaren Jonas Nilssons kapitel i boken Ansvarsfulla investeringar: Om fonder, etik och hållbarhet, som Fondbolagens förening nyligen släppt.

Att konsumenter i allt högre grad blivit intresserade av ansvarsfulla investeringar är inte speciellt konstigt. Även om investeringar i viss mån skiljer sig från vanliga köpbeslut är fonder ändå en konsumentprodukt som förändras i takt med dess kunders preferenser. Miljö och etik har blivit allt viktigare för många människor, och att denna samhälleliga trend har slagit igenom också på fondmarknaden är därför naturligt. Men, ”i stället för att fokusera på om etikfondskunder investerar för att göra gott eller för att de vill ha en bättre finansiell avkastning borde man fråga vem som investerar av dessa olika anledningar” menar författaren i boken.

Förutom Jonas Nilsson medverkar ett stort antal nyckelpersoner från bank- och finansvärlden. Hela boken finns att ladda ned på Fondbolagens förenings hemsida.

Jonas Nilsson disputerade 2010 på Handelshögskolan vid Umeå universitet på en avhandling om konsumenters beslutsfattande i komplexa situationer där datamaterialet utgjordes av enkätsvar från konsumenter som investerat i fonder.

Denna nyhet publicerades på www.org.umu.se/riseb.