"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-04-04

Jonas Sjöstedt ordförande för nytt centrum för genusstudier

NYHET Den förre EU-parlamentarikern Jonas Sjöstedt har utsetts till ordförande i den nya styrelsen för Umeå centrum för genusstudier vid Umeå universitet.

– Det är viktigt att stärka och föra ut forskningen utanför universitetsvärlden och internationellt, och jag tror att min erfarenhet inom politiken kan vara en tillgång, säger Jonas Sjöstedt.

– Jonas Sjöstedt har ett genuint intresse för genusfrågorna och hans internationella nätverk, inte minst i EU-sammanhang, kommer att ha mycket stor betydelse, säger Britta Lundgren, vetenskaplig ledare för Umeå centrum för genusstudier.

Genusforskning är ett av Umeå universitets starka forskningsområden och forskningsmiljön har utsetts till Center of Gender Excellence av Vetenskapsrådet. Bland annat studeras hur våldsutsatta kvinnor behandlas inom vården och juridiken, och hur tonårstjejer mår idag med fokus på kroppsbilder, stress och genusrelationer. Andra forskningsprojekt är inriktade på jämställdhet inom olika delar av samhället, hur män och kvinnor behandlas inom hälso- och sjukvård, och hur skola, konst och litteratur ser ut i ett genusperspektiv.

Umeå centrum för genusstudier utgör från och med den 1 januari i år en ny fakultetsgemensam enhet vid universitetet.
– Den nya centrumbildningen ger stora möjligheter till att ytterligare fokusera och utveckla Umeås genusforskning, säger Britta Lundgren.

Syftet med den nya enheten är att skapa en sammanhållen och slagkraftig organisation för universitetets genusforskning och utbildning inom genusstudier. Centrumbildningen ansvarar för universitetets tvärvetenskapliga, nationella och internationella samarbete och utveckling inom området.
– Det är glädjande att vi nu har en övergripande organisation som tar ett grepp om såväl utbildning som forskning inom genusområdet. Jag ser fram emot att vara med och utveckla ett internationellt framstående centrum för genusstudier, säger centrets föreståndare Ann Öhman.

I den nya styrelsen ingår ordförande Jonas Sjöstedt, den externa ledamoten Aurora Moberg, chef för strategisk utveckling vid Umeå kommun, och representanter från de fem fakulteterna samt tre studeranderepresentanter. De tidigare enheterna Kvinnovetenskapligt forum och Genusforskarskolan har integrerats i den nya centrumbildningen.

För mer information om Umeå centrum för genusstudier, se: www.ucgs.umu.se

För mer information:

Ann Öhman, Umeå centrum för genusstudier, Umeå universitet, tel: 090-786 92 19
e-post: ann.ohman@ucgs.umu.se

Britta Lundgren, Umeå centrum för genusstudier, Umeå universitet, tel: 090-786 62 43
e-post: britta.lundgren@kultmed.umu.se

Redaktör: Camilla Nilsson