"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-04-29

Jonny Hjelm tilldelas historiepris

NYHET Jonny Hjelm, professor i historia, Umeå universitet, har av Svenska idrottshistoriska föreningen tilldelats deras årliga utmärkelse, SVIF-priset, för 2015.

Jonny Hjelm

Motivering: ”För att dels ha genomfört egna studier med tyngdpunkt på den kvinnliga fotbollens historia i Sverige, dels genom kritisk granskning ha berikat bilden av idrottsvetenskaplig forskning i övrigt”

– Som forskare vill man göra skillnad, att det man gör läses, och jag hoppas att priset bidrar till att jag lättare kan nå ut med min idrottsvetenskapliga forskning, säger Jonny Hjelm och fortsätter:

– Den moderna idrotten är ett stort och mångfacetterat kulturfenomen, och i Sverige också – genom dess organisationsform – en viktig folkrörelse. Det är två huvudskäl till att jag är intresserad av idrottshistoria. Ett tredje skäl, och på ett mer privat plan, är sannolikt mitt intresse för idrott i alla former.

Johnny Hjelms doktorsavhandling från 1991 behandlade skogsarbetarnas arbetsvillkor med särskilt fokus på motorsågens betydelse. Han har även varit inne på fackföreningshistoria innan han "hittade hem".

Ungefär sedan millennieskiftet har han kontinuerligt ägnat sig åt idrottshistoria. Det främsta resultatet publicerades 2004 under titeln Amasoner på planen. Svensk damfotboll 1965–1980. Därmed fick den genushistoriska idrottsforskningen ett betydande bidrag liksom även den samtidigt högfrekventa fotbollsforskningen. 

Under våren 2015 publicerades Jonny Hjelms studie Idrott, tävling och allvar: En kritisk granskning av svensk idrottsforskning där författaren menar att svenska idrottsforskare inte bara analyserat idrotten utan också påverkat dess utformning.

Priset på 15 000 kr delas ut den 6 maj vid Svenska idrottshistoriska föreningens årsmöte i Stockholm.

Kontakt:

Jonny Hjelm, jonny.hjelm@umu.se, +46 90 7867003

Redaktör: Michael Nordvall