"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-05-15

Journalistpris för nya vägar att förebygga Alzheimers

NYHET Eric Forsgrens pris för engagerad och insiktsfull journalistik om Alzheimers sjukdom tilldelas i år Svenska Dagbladets medarbetare Henrik Ennart för hans engagemang i äldreforskning genom boken Åldrandets gåta – Vetenskapen som förlänger ditt liv. Priset delas ut vid Umeå universitets vårpromotion den 1 juni.

Henrik Ennart har etablerat sig som en av landets främsta journalister när det gäller mat och hälsa. Han har tjugofem års erfarenhet som nyhetsreporter och som chef på Svenska Dagbladet. Tillsammans med Mats-Eric Nilsson har han tidigare skrivit boken ”Döden i grytan - om vår rädsla för riktig mat”, och i år utkom den prisade boken ”Åldrandets gåta – Vetenskapen som förlänger ditt liv”.

Henrik Ennart får årets journalistpris för att han lyckas förmedla en positiv bild av åldrandet och ge läsarna verktyg för att själva förbättra livet på äldre dagar. I juryns motivering står också att Henrik Ennart ”gör sina läsare mer upplysta, kunniga och inspirerade genom sin förmåga att sammanställa de senaste vetenskapliga rönen och introducera såväl äldreforskare som 110-åringar. Trots det allvarliga ämnet lyckas han förmedla en tilltro till forskningens förmåga, och ge den enskilde läsaren verktyg att påverka den ofta dystra bilden av åldrandet och demenssjukdomarna.”

Priset på 25 000 kronor kommer att delas ut vid Umeå universitets vårpromotion den 1 juni.

Om Eric Forsgrens pris för engagerad och insiktsfull journalistik om Alzheimers sjukdom:Det är dokumentärfilmaren och tv-producenten Eric Forsgren och hans hustru Waijlit som instiftat journalistpriset som i år delas ut för fjärde gången. Syftet är att stimulera till en större kunskap om sjukdomen och ett ökat engagemang för att bromsa följdverkningarna och på längre sikt hitta ett botemedel. Priset har tidigare delats ut till:
Anna-Lena Haverdahl, Svenska Dagbladet; Inger Raune, Äldre i Centrum och Magnus Westlander, Svenskt Demenscentrum.

Om sjukdomen:
Alzheimers sjukdom drabbar cirka 8 000 personer i Sverige varje år och man räknar med att 100 000 lever med sjukdomen. Den är därmed den största av demenssjukdomarna. Sjukdomen blir vanligare ju äldre man blir och eftersom medellivslängden ökar, växer antalet drabbade för varje år i Sverige, liksom i många andra delar av världen.

Den som drabbas förlorar gradvis sitt minne och sina mentala förmågor, och vården av de sjuka är mycket resurskrävande. De anhöriga svarar för den största delen av vården och omsorgen om de Alzheimersjuka, som ofta behöver tillsyn 24 timmar om dygnet. Det finns en handfull bromsmediciner som kan lindra symptomen, men på lång sikt kan sjukdomen inte botas. Forskningen om såväl mediciner som vaccin är intensiv, men genombrotten saknas ännu.

Om framtiden:Eric Forsgren, som även instiftat ett pris för medicinska forskare inom Alzheimerområdet, säger att det är en förhoppning att priserna ska bidra till ett större intresse för och mer resurser till forskningen kring de sjukdomar som drabbar en av de sista outforskade kontinenterna – den mänskliga hjärnan.
– Vi vill belöna dem som genom personligt engagemang och arbete bidragit till att öka kunskapen om Alzheimers sjukdom hos en bredare allmänhet.

För ytterligare information, kontakta:

Sam Nilsson, juryns ordförande,
telefon 070 – 537 14 95

Foto: Gustaf Waesterberg

Porträttbild på Henrik Ennart

Redaktör: Camilla Bergvall