"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-04-17

Journalistutbildningarna får godkänt av Högskoleverket

NYHET Förra året ifrågasatte Högskoleverket journalistutbildningarna vid Umeå universitet. Nu har bristerna rättats till och utbildningen har fått Högskoleverkets godkännande.

Högskoleverket utvärderar löpande all svensk högskoleutbildning. De utbildningar som ifrågasätts måste inom ett år redovisa hur bristerna åtgärdats. Journalistutbildningarna vid Umeå universitet kritiserades förra året för att ha för få disputerade lärare. Sedan dess har både nyanställningar och disputationer stärkt utbildningens forskningsanknytning i journalistik i kombination med medie- och kommunikationsvetenskap.

– De förändringar som vi har gjort har förbättrat utbildningens struktur och forskningsanknytning, samtidigt som vi har bevarat karaktären av yrkesutbildning med praktiska inslag, säjer Bo Nilsson, biträdande prefekt vid institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Sedan tidigare är de flesta lärare som undervisar i profilämnena för kultur- och vetenskapsjournalistik disputerade. Under året har ytterligare två av lärarna lagt fram sina doktorsavhandlingar, en universitetslektor och en gästprofessor i journalistik har anställts och en professor i medie- och kommunikationsvetenskap har knutits närmare utbildningen. Andelen undervisning av disputerade lärare har därmed fördubblats och från och med i höst kommer mer än hälften av all undervisning att ges av disputerade.

Högskoleverket bedömer i sitt beslut att förutsättningarna nu är tillfredställande för att bedriva utbildning som leder till kandidatexamen, men anser att universitetet bör fortsätta den inslagna vägen och ytterligare stärka lärarkapaciteten inom ämnet journalistik. Den tuffa arbetsmarknaden delar Umeå med alla andra journalistutbildningar i landet och Högskoleverkets påpekade också svårigheterna att få praktik och arbete i regionen. – Vi är ett av Sveriges stora universitet och utbildar självklart inte bara för vår egen region, säger Britta Lundgren, dekanus vid humanistiska fakulteten.
Men för att journaliststudenterna ska kunna få bra praktikplatser i närheten har utbildningen rådgjort med olika redaktioner och flyttat praktikperioderna till bästa möjliga perioder.

Högskoleverket konstaterar att universitetet också har vidtagit åtgärder för att seriöst följa upp de utexaminerade studenternas placering på arbetsmarknaden. I beslutet att ge utbildningen fortsatt examensrätt väger de också in de tekniksatsningar som universitetet gör för att möta utvecklingen på mediemarknaden med webbjournalistik och andra multikompetenser som journalister kommer att behöva i allt större utsträckning.

För ytterligare information, kontakta gärna

Bo Nilsson, biträdande prefekt vid institutionen för kultur- och medievetenskaper Tel: 070-233 91 45
E-post: bo.nilsson@kultmed.umu.se

Britta Lundgren, dekan vid humanistiska fakulteten Tel: 070-651 68 22
E-post: britta.lundgren@adm.umu.se

Redaktör: Helena Vejbrink