"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-11-17

Jubilerande mentorskap för kvinnor

NYHET Efter ett innehållsrikt år avslutades Tekniska Högskolans tionde mentorskapsprojekt för kvinnliga teknologer den 16 november.

Mentorerna, kvinnliga ledare, har varje år rekryterats från näringslivet och offentlig sektor. Totalt har 125 yrkeskvinnor i Umeå deltagit i projekten som är ett led i universitetets samverkansuppgift.

Mentorsprojekten, som har varit ettåriga, har letts av docent Ulla Lindgren, som specialiserat sig på mentorskap.

– Syftet med projektet är att förbereda unga kvinnors övergång till yrkeslivet samtidigt som mer erfarna kvinnors kompetens tas tillvara. Medan teknologerna fått ökad förståelse för vad som kan förväntas av dem i yrkeslivet har mentorerna fått inblick i universitetets verksamhet, konstaterar Ulla Lindgren.

Vid det 10-årsjubileum, som hölls i maj, var samtliga 250 deltagare inbjudna. Dåvarande utbildningsledare Anders Lundin, som var initiativtagare till projektet, tackade alla deltagande mentorer för deras värdefulla insatser för teknologerna och såg fram emot att få fira 20-årsjubileum.