"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-05-04

Juridik och kön i fokus på nordisk konferens

NYHET Diskriminering av gravida, prostitution och hedersrelaterat våld är några av frågorna som tas upp under den nordiska konferensen ”Law’s ability to produce gender equality”. Under 5 och 6 maj fylls Umeå Folkets Hus av forskare och studenter för att diskutera om, och hur, lagstiftning kan bidra till ett mer jämställt samhälle.

Konferensen ingår i en tradition från 1980-talet av möten mellan forskare och forskningsmiljöer i Norden med intresse för frågor som rör kön, rätt och jämställdhet. Som arrangör denna gång står Juridiskt forum vid Umeå universitet, med finansiering från bland annat Nordiska ministerrådet. Målet med årets konferens är att få en djupare diskussion kring forskning om relationen mellan lag och jämställdhet.

– Det är jättekul att ordna den här konferensen och att så många välrenommerade deltagare har sökt sig till Umeå, säger Johanna Jers som ingår i arrangörsgruppen för konferensen.

Juridik och kön hör ihop på många olika sätt. Relationen mellan dem har länge varit föremål för forskning, särskilt i de nordiska länderna, och har även funnits med i samhällsdebatten under de senaste åren. Diskussionen kring hur lagstiftning kan göra samhället mer jämställt har handlat om såväl könskvotering i bolagsstyrelser som samtyckeslagstiftning och ”pappamånader” i föräldraförsäkringen.

– Juridiken erbjuder både möjligheter och svårigheter när det gäller att öka jämställdheten, säger Monica Burman vid Juridiskt forum, som också ingår i arrangörsgruppen.

– Positiva effekter kan synas till exempel när det gäller rättsväsendets hantering av våld i nära relationer, medan lagstiftning med jämställdhetsambitioner i andra fall till och med kan motverka sitt syfte, säger Monica Burman.

Förutom den breda uppslutningen av nordiska forskare har konferensen också internationella deltagare från Storbritannien och Kanada. Totalt är drygt 70 deltagare anmälda, och programmet omfattar både presentationer och paneldiskussioner.

Plats: Umeå Folkets Hus
Tid: 5-6 maj 2015
Hemsida: http://www.juridisktforum.umu.se/forskning/law-and-gender/

För mer information, kontakta gärna:

Johanna Jers, arrangör/praktiska frågor: johanna.jers@umu.se eller 073-806 97 61

Monica Burman, arrangör och forskare vid Juridiskt forum: monica.burman@umu.se eller 090-786 66 32

Linnéa Bruno, deltagare på konferensen: linnea.bruno@soc.uu.se
Linnéa Bruno är doktorand vid sociologiska institutionen på Uppsala universitet och aktuell i antologin Feministiskt tänkande och sociologi. Hon sitter också i styrelsen för Feministiskt initiativ. På konferensen talar hon om barns rättigheter i fall där det finns våld i familjen.

Jenny Westerstrand, deltagare på konferensen: 073-395 01 29 eller jenny.westerstrand@jur.uu.se
Jenny Westerstrand är jur. dr. i folkrätt och juridik vid sociologiska institutionen på Uppsala universitet. Hon var koordinator för den svenska nationella studien Slagen dam från 2001, som kartlade mäns våld mot kvinnor, och skrev sin avhandling om internationell rätt på området prostitution och människohandel för sexuella ändamål. På konferensen talar hon om hedersrelaterat sexuellt våld.