"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-11-23

Juridiska institutionen vid Umeå universitet stödjer #medvilkenrätt

Rätten till likabehandling och alla människors lika värde är grundläggande värden i ett demokratiskt samhälle. Uppropet #medvilkenrätt visar, precis som #metoo, att vi fortfarande har långt kvar innan alla människor, oavsett exempelvis kön, ursprung eller identitet, respekteras. Det ligger ett stort ansvar på oss som utbildar blivande jurister att se till att våra studenter får sin utbildning i en trygg miljö utan kränkningar, där likabehandling är en grundförutsättning och där det finns en beredskap för att hantera trakasserier när de förekommer. Vår uppmärksamhet på de här frågorna underlättas av det goda samarbete vi har med juriststudenterna genom deras organisation Juridiska föreningen. Företrädare för föreningen sitter med i beredande organ på institutionen, och vi har en aktiv dialog för att kunna agera så fort något händer.

Men juridiska institutionen har också ett stort ansvar för att se till att den utbildning vi ger förbereder våra blivande jurister på att verka i ett samhälle där kränkningar och trakasserier inte får förekomma. Det här gör vi genom att under utbildningen diskutera kritiska perspektiv på rätten, som tar sin utgångspunkt i genus- och mångfaldsfrågor. Vi gör det genom att utmana våra studenters föreställning om vad juristrollen innebär. Vi gör det genom att lyfta fram bemötandefrågor och understryka att våra studenter som blivande jurister kommer att befinna sig i ansvarsfulla positioner, positioner som innebär att de måste kunna förhålla sig till sin omvärld. Vi gör det genom att utbilda kritiskt, reflekterande jurister, som har en beredskap att verka i ett samhälle där rätten till likabehandling och alla människors lika värde är grundläggande värden.

Men vi kan inte nöja oss med det. #medvilkenrätt visar att vi måste fortsätta att lyfta dessa frågor, så att våra blivande jurister kommer ut i ett arbetsliv där kränkningar och trakasserier hanteras som de överträdelser de är. Där utsatthet tas på allvar och motverkas, och där våra blivande jurister kan verka för att tillvarata utsattas rättigheter.

Görel Granström                                                                                Prefekt                                                                                                    Juridiska institutionen                                                                       
Umeå universitet  

Adrian KroonOrdförandeJuridiska föreningen
Umeå universitet                              

Redaktör: Katarina Lundqvist