"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-04-11

Jurist får Umeå kommuns vetenskapliga pris

NYHET Tobias Indén, universitetslektor vid juridiska institutionen, Umeå universitet, får Umeå kommuns vetenskapliga pris i år. Priset på 50 000 kronor får han för sin forskning om kommunal ekonomi.

– Det känns mycket bra att den rättsvetenskapliga forskningen rörande kommunernas möjligheter att påverka marknaden med hjälp av bland annat statsstöd och offentlig upphandling uppmärksammas, inte minst då det är ett organ utanför akademin som uppmärksammar forskningen, säger Tobias Indén.

Ur motiveringen:

”Tobias bedriver forskning av hög vetenskaplig kvalitet och med tydlig samhällsnytta kring kommuners rättsliga möjligheter att påverka marknaden genom reglering av offentlig upphandling, konkurrens och EU:s statsstöd. Tobias har ett väl utvecklat nordiskt/europeiskt nätverk som berör såväl undervisning och forskning som samverkan med övriga samhället och har publicerat sin forskning i både nationella och internationella sammanhang, i bokform och vetenskapliga tidskrifter.”

Kommunen som konkurrent

Tobias Indén disputerade i december 2008 på avhandlingen ”Kommunen som konkurrent – kommunalrättsliga befogenheter och konkurrensrättsliga begränsningar”. Avhandlingen behandlar konflikter mellan kommunala befogenheter och konkurrensrättsliga regler när det gäller exempelvis friskvårdsverksamhet och vissa servicebranscher.
Efter disputationen har Indén fortsatt att bedriva forskning omkring kommuners rättsliga möjligheter att påverka marknaden, såsom regleringen av offentlig upphandling, konkurrens och EU:s statsstödsbestämmelser.

Privatiseringar

För närvarande bedriver Indén forskning inom ramen för projektet ”Privatiseringar och konkurrensrättsliga utmaningar”. Projektet syftar till att undersöka hur det regelverk som omger olika typer av privatiseringar understödjer en politisk målsättning om effektiv konkurrens. Hans forskning har därför betydelse för enskilda kommuners rättsliga möjligheter att agera när de överlåter uppgifter på andra, oavsett om det exempelvis gäller att låta privata företag svara för vård och omsorg eller om det gäller inköp av varor och tjänster.

Priset ska uppmuntra

Tobias Indén är 36 år och uppvuxen i Kristianstad. Han har bortsett från ett kort period vid Syddansk Universitet i Odense verkat vid Umeå universitet som forskare och lärare sedan 2004. Fritiden tillbringar han helst i naturen med flugspöet i handen.

Syftet med priset är att uppmuntra och ekonomiskt stödja unga lovande forskare inom miljö, kommunal ekonomi och kultur vid Umeå universitet. Priskommittén består av representanter från Umeå kommun och samtliga fakulteter vid Umeå universitet. Priset delas ut vid universitetets vårpromotion 1 juni.

Läs mer om Tobias Indéns forskning

För mer information, kontakta gärna:

Tobias Indén, juridiska institutionen, Umeå universitet Telefon: 090-786 77 12
E-post: tobias.inden@jus.umu.se

Redaktör: Eva Stoianov