"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-02-15

Juristprogrammet vid Umeå universitet får fortsatt fina omdömen

NYHET Nio av tio studenter är mycket nöjda eller nöjda med sin utbildning. Andelen mycket nöjda studenter är dessutom den högsta någonsin. Det visar den enkät som studenterna som tog examen från juristprogrammet under 2011 besvarat.

– Det är bra och jag är nästan böjd att säga som vanligt, men just den här gruppen är väldigt nöjd, säger Ulf Israelsson, som sammanställt enkätsvaren.

Att hela 57,1 procent av studenterna är mycket nöjda med sin utbildning är den högsta siffran på elva år och en ökning med mer än sju procent jämfört med året innan. Resultaten visar att samtliga studenter (100 %) är nöjda med programmets utbildningsmodell som bygger på problembaserad inlärning. ”Det har gjort det mycket enklare för mig att komma igång med arbetet på min nuvarande arbetsplats. Studenter från andra universitet får kämpa mer”, skriver en student. Majoriteten av studenterna tycker också att utbildningen ger de kunskaper som en praktiskt verksam jurist bör ha. En student skriver: ”Kommer med all säkerhet att ha mycket glädje och nytta av min utbildning i min framtida karriär”.
– När jag läser de kommentarer och slutsatser studenterna själva drar, kan jag konstatera att de känner sig väl rustade för arbetslivet, säger Ulf Israelsson.

För elfte året i rad genomfördes under våren 2012 enkätundersökningen som riktas till nyexaminerade studenter från juristprogrammet.

Foto: Markus Naarttijärvi

För ytterligare information, kontakta gärna:


Ulf Israelsson, universitetsadjunkt, juridiska institutionen, Umeå universitet. 
 Telefon: 090-786 5575

E-post: ulf.israelsson@jus.umu.se

Relaterad information

Läs mer om juristprogrammetLäs intervjuer med studenter på juristprogrammet

Redaktör: Eva Stoianov